Beszámolói kötlezettség

Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a támogatási szerződés 4.1 - 4.7 alpontjainak értelmében szíveskedjenek behozni a következő dokumentumokat:

• a Végső kedvezményezett nevére kiállított végszámla hiteles másolatát,
• a végszámla összeg átutalásáról szóló igazolás hiteles másolatát,
• a projekt eredményének megvalósulását igazoló egyéb dokumentumokat – eszközbeszerzés esetén:

- átadás-átvételi jegyzőkönyv vagy teljesítésigazolás hiteles másolata (nem releváns, ha a számlán az egyes tételek beazonosíthatóak és a Végső kedvezményezett az átvételt a számlán aláírásával igazolja)
- üzembe helyezési okmányok hiteles másolata (amennyiben releváns),
- tárgyi eszköz(ök) nyilvántartási lapja, nyilvántartási kartonja, analitikus nyilvántartásának hiteles másolata (JOGI SZEMÉLYEK ESETÉN),
- az eszközökre kötött kötelező biztosítékok hiteles másolata (amennyiben az jogszabály szerint kötelező)
- a vásárolt gépek és/vagy eszközök műszaki paramétereit, garanciáját bizonyító dokumentumok másolata
- fotódokumentáció a beszerzett eszközről.

• A projekt eredményének megvalósulását igazoló egyéb dokumentumok – állatvásárlás esetén:

- átadás-átvételi jegyzőkönyv hiteles másolata (nem releváns, ha a számlán az egyes tételek beazonosíthatóak és a Végső kedvezményezett az átvételt a számlán aláírásával igazolja)
- törzskönyvek hiteles másolata,
- fotódokumentáció a megvásárolt állatokról

Nem magyar nyelvű dokumentumok esetén annak a Végső kedvezményezett által készített és hitelesített (NEM SZÜKSÉGES KÖZJEGYZŐI HITELESÍTÉS) magyar nyelvű fordítása minden esetben csatolandó.
ITT tölthető le a Végső beszámoló elektronikus változata.

Pályázatok
MegnevezésHatáridő
Pályázati felhívás
Földmérési és földhivatali tulajdonjogot bejegyző jogi eljárás finanszírozására
2017. október 25. Megnézem a felhívást
Pályázati felhívás
Mezőgazdasági erőgépek és kapcsolható eszközök, mezőgazdasági tevékenységekhez szükséges felszerelések, valamint tenyészállatok beszerzésének támogatására - magánszemélyeknek
2017. október 25. Megnézem a felhívást
Pályázati felhívás
Egyéni vállalkozók, valamint mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseinek támogatására
2017. október 25. Megnézem a felhívást
Pályázati felhívás
Mezőgazdasági erőgépek és kapcsolható eszközök, mezőgazdasági tevékenységekhez szükséges felszerelések, valamint tenyészállatok beszerzésének támogatására - jogi személyeknek
2017. október 25. Megnézem a felhívást
Felhívás
a PRO ECONOMICA ALAPÍTVÁNY
által kiírt Maros-Mezőség gazdaságfejlesztési pályázatok elbírálásában résztvevő magyarországi és romániai szakmai értékelők kiválasztására
2017. október 05. Megnézem a felhívást
Hírek