Adatvédelmi tájékoztató

PROTECŢIA DATELOR

Vă mulţumim pentru interesul arătat faţă de website-ul www.proeconomicaalapitvany.ro.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţiile din prezentul document deoarece acesta exprimă politica Fundatiei Pro Economica – Pro Economica Alapitvany, în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.

1. Fundatia Pro Economica – Pro Economica Alapitvany deţine website-ul www.proeconomicaalapitvany.ro.
Pro Economica – Pro Economica Alapitvany, proprietara website-ului www.proeconomicaalapitvany.ro, cu sediul social în Tîrgu-Mureş, str. Revoluției nr. 1, jud. Mureş, cod unic de înregistrare 37563143, înregistrată sub nr. 1/03.05.2017 în registrul special,  este o fundație care oferă finanțări nerambursabile.  Fundatia Pro Economica – Pro Economica Alapitvany (în continuare “Fundație”) deţine baza de date cu informaţii puse la dispoziţie de clienţi în procesul de întocmire și transmitere proiecte on-line, respectiv cu ocazia încheierii şi executării contractelor de finanțări nerambursabile.

2. Categorii de date cu caracter personal vizate
Datele cu caracter personal, avute în vedere, reprezintă orice informaţii referitoare la clientul Fundației, ca de exemplu: numele și prenumele dumneavoastră, domiciliul, data naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului dumneavoastră de identitate, data eliberării şi denumirea autorităţii care a eliberat actul de identitate, numărul contului dumneavoastră bancar şi denumirea băncii, numărul dumneavoastră de telefon și adresa dumneavoastră de e-mail, etc.
Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la datele furnizate de către dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de Securitate. Nu prelucrăm date în scopuri publicitare sau în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

3. Securitatea datelor
Fundația utilizează diverse măsuri tehnice şi organizatorice pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră  personale împotriva  manipulării, pierderii, distrugerii, accesării de către persoane neautorizate, în mod accidental sau/şi intenţionat.
Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor legale sau contractuale. Datele care nu mai sunt necesare nu vor fi stocate vor fi șterse din baza de date a Fundației.

4. Scopul colectării datelor cu caracter personal de către Fundatia Pro Economica – Pro Economica Alapitvany
Scopul colectării datelor cu caracter personal de către Fundație, la încheierea contractelor de finanțare și în timpul procedurii de înaintare a proiectelor, este în legătură cu:

• înregistrarea în sistemul online
• încheierea şi îndeplinirea contractelor de finanțare.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate
Datele înregistrate sunt utilizate de către Fundație şi partenerii contractuali ai Fundației cu bună-credinţă, în scopuri legitime şi cu respectarea cerinţelor tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.
În acest sens, Fundatia Pro Economica – Pro Economica Alapitvany se asigură de respectarea şi de către partenerii săi contractuali a clauzelor privind prelucrarea corectă a datelor cu caracter personal şi confidenţialitatea informaţiilor.

6. Durata procesării datelor
Folosirea şi prelucrarea datelor cu caracter personal se va face atâta timp cât se prevede contractul de finanțare, respectiv apelul de propuneri de proiecte.

7. Drepturile clientului/utilizatorului platformei online de proiect în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal
Prelucrarea datelor cu caracter personal se face de către Fundatia Pro Economica – Pro Economica Alapitvany în acord cu prevederile legislației pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
Conform legii clientul website-ului www.proeconomicaalapitvany.ro și platformei online de proiect, beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, are dreptul de a se opune oricând prelucrării datelor personale care îl privesc şi să solicitate ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, clientul poate adresa o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă la adresa de e-mail office@proeconomicaalapitvany.ro. De asemenea, clientul are dreptul de a se adresa instanţelor de judecată competente.
Refuzul nu se poate aplica în ceea ce priveşte executarea contractelor încheiate, recuperarea creanţelor atât pe cale amiabilă cât şi prin intermediul acţiunilor în instanţă, ori distribuirea de corespondenţă către client.