Gyakori kérdések

 • Mi a támogatások célja?

  A támogatások célja a romániai magyar kisebbség megsegítése, vissza nem térítendő támogatás folyósítása formájában:

  - földmérési és betelekelési, valamint a földhivatali tulajdonjogot bejegyző eljárás megkönnyítése céljából magánszemélyek részére

  - magánszemélyek és jogi személyek számára, technológiai felszereltségi szintjük és termelési kapacitásaik növelése, illetve a meglévő kapacitások jobb kihasználása céljából, mezőgazdasági erőgépek (traktorok), és kapcsolható eszközök, valamint, egyéb, a mezőgazdasági művelésben és termelésben használt berendezések, gépek, felszerelések, valamint tenyészállatok beszerzése útján.

  - egyéni vállalkozók, mikro-, kis- és középvállalkozások számára technológiai felszereltségi szintjük és termelési kapacitásaik növelése, illetve a meglévő kapacitások jobb kihasználása céljából, eszközbeszerzés útján.

 • Kik pályázhatnak?

  A leendő pályázók csak Maros megye területén, a pályázati kiírás 1. Számú mellékletében felsorolt települések (Maros-Mezőség régió) egyikének területén bejegyzett állandó lakcímmel rendelkező magánszemély, egyéni vállalkozó vagy ezen települések egyikének területén bejegyzett székhellyel, vagy fiókteleppel rendelkező jogi személy lehet.

 • Melyek azok a Maros megyei települések ahonnan pályázni lehet?

  A programban részt vevő önkormányzatok: Bala, Bátos, Beresztelke, Déda, Faragó, Felsőrépa, Gödemesterháza, Kerelőszentpál, Kisikland, Kozmatelep, Ludas, Marosbogát, Marosfelfalu, Maroskece, Marosszentanna, Marosszentkirály, Mezőbánd, Mezőbodon, Mezőceked, Mezőcsávás, Mezőgerebenes, Mezőkirályfalva, Mezőmadaras, Mezőméhes, Mezőpagocsa, Mezőpanit, Mezőrücs, Mezősályi, Mezősámsond, Mezőszengyel, Mezőtóhát, Mezőzáh, Nagysármás, Palotailva, Ratosnya, Marossárpatak, Szászrégen, Tekeújfalu, Uzdiszentpéter, Vajdaszentivány.

  A települések listája ezen az oldalon olvasható.

 • Pályázhatok-e egyszerre több pályázati kiírásra?

  A leendő pályázó két kategóriában nyújthatja be pályázatait: betelekelés+mezőgazdasági erőgépek/tenyészállatok, illetve betelekelés+ eszközvásárlás. A mezőgazdasági erőgépek/tenyészállatok beszerzésére vonatkozó kiírás NEM kombinálható az eszközvásárlásra vonatkozó pályázattal.

 • Milyen pályázati kategóriák vannak?

  - földmérési és betelekelési, valamint a földhivatali tulajdonjogot bejegyző eljárás megkönnyítése céljából magánszemélyek részére, a felhívás teljes szövege ITT érhető el.

  - mezőgazdasági erőgépek (traktorok), és kapcsolható eszközök, valamint, egyéb, a mezőgazdasági művelésben és termelésben használt berendezések, gépek, felszerelések, valamint tenyészállatok beszerzése útján, a felhívás teljes szövege ITT érhető el.

  - eszközbeszerzés egyéni vállalkozók, mikro-, kis- és középvállalkozások számára technológiai felszereltségi szintjük és termelési kapacitásaik növelése, illetve a meglévő kapacitások jobb kihasználása céljából, a felhívás teljes szövege ITT érhető el.

 • Mikortól lehet benyújtani a pályázatot?

  A pályázatokat 2017 október 1-től lehet az Alapítvány online felületén (http://proeconomicaalapitvany.ro/) benyújtani.

 • Hol és hogyan lehet benyújtani a pályázatot?

  A pályázatokat az Alapítvány online felületén (www.proeconomicaalapitvany.ro) lehet benyújtani. A teljes pályázati anyag a kitöltött űrlapból, a hozzá tartozó nyomtatott, aláírt és beszkennelt nyilatkozatokból és különböző, a pályázati felhívásban szereplő dokumentumok szkennelt csatolmányaiból tevődik össze.

 • Hol találok segítséget a pályázat kitöltéséhez?

  A pályázat kitöltéséhez a Pályázati útmutató nyújt segítséget, ami IDE KATTINTVA érhető el.

 • Mit jelent a „de minimis” szabály?

  A „de minimis” szabály alapján az egy és ugyanaz a természetes személy részére kiosztott támogatás az utóbbi három pénzügyi év időszakában nem haladhatja meg a 15.000,00 EUR-t, a jogi személyek esetében pedig a 200.000,00 EUR-t. A szabály betartásáról, illetve az igénylésben lévő/kiosztott támogatásról a pályázónak nyilatkoznia kell, ITT olvasható a nyilatkozat szövege.

 • Újonnan alapított cég/jogi személy, pályázhat-e?

  Igen, amennyiben teljesíti a pályázati feltételeket.

 • Mit jelent a termelői engedély és hol kell beszerezni?

  A bejegyzett mezőgazdasági tevékenységről és annak helyéről szóló igazolás, amit a helyi önkormányzattól szükséges igényelni.

 • Mit jelent az adóhatósági igazolás a köztartozásról és hol lehet beszerezni?

  Az adóhatósági igazolás bizonyítja, hogy a leendő pályázónak nincsen köztartozása (be nem fizetett adók) és a helyi Önkormányzatoktól lehet igényelni, nem több mint 30 nappal a pályázás benyújtását megelőzően.

 • Szükséges-e a működő bankszámla?

  Igen, szükséges egy működő folyószámla, amelyről a számlavezető bank igazolhatja, hogy nincs zárolva.

 • Mit jelent a vissza nem térítendő támogatás?

  A vissza nem térítendő támogatás azt jelenti, hogy a pályázónak ítélt támogatás összegét, amit az Alapítvány a pályázónak (betelekelés esetén) vagy az eszköz/tenyészállat eladójának (a mezőgazdasági erőgép/tenyészállat valamint az eszközbeszerzés támogatása) közvetlenül fizet, pályázónak nem kell visszafizetnie a Támogatónak.

 • Mekkora önrésszel kell rendelkezni és hogyan kell igazolni?

  A mezőgazdasági erőgép/tenyészállat, valamint az eszközbeszerzés támogatása esetén a pályázónak minimum 25%-os önrésszel kell rendelkeznie.

 • A pályázati támogatás összege az bruttó vagy nettó összeg? (más a magánszemély más a jogi személy)

  A betelekelési pályázat esetén a támogatás összege 1.575 lej/parcella, és mivel a pályázat magánszemélyeknek szól, ezért a támogatás a földmérő, közjegyzői díjak vagy egyéb illetékek bruttó összegére vonatkozik.

  A mezőgazdasági gépek/tenyészállatok beszerzésére vonatkozó támogatás esetén a magánszemélyek és a nem Áfa fizető jogi személyek nevére kiállított számla bruttó értékének 75%-át (de nem több, mint 67.500 lejt) fizetheti az Alapítvány, míg az Áfa fizető jogi személyek esetében a számla nettó értékének 75%-ra vonatkozik az odaítélt támogatás.

  A vállalkozóknak nyújtott eszközvásárlási támogatás esetén is a beszerzendő eszköz számlájának nettó értékét támogatja az Alapítvány, abban az esetben, ha az igénylő Áfa fizető, ellenkező esetben, a számla bruttó értékét támogatja az Alapítvány, betartva a 75%-os támogatási arányt, ami nem haladhatja meg a 67.500 EUR-t.

 • A beszállító a teljes összegre állítja ki a számlát?

  Igen.

 • Beszerezhető-e eszköz vagy tenyészállat külföldről is vagy csak Románia területéről?

  Igen, a beszerzendő eszköz vagy tenyészállat származási/eladási helye az EGT tagállama vagy EU tagjelölt ország.

 • Mik a főbb pályázatértékelési szempontok?

  Lásd a pályázati felhívást.

 • Mikor és milyen formában kapja a pályázó a támogatás összegét?

  A betelekelési pályázat esetén a pályázó két részletben kapja a megjelölt folyószámlájára az igényelt összeget, éspedig: a 75 %-os első részletet előlegként a támogatási szerződés aláírását követően, a 25 %-os második részletet utólag, a teljesítés igazolását és az elszámolást követően.

 • Hány nyertes pályázat lehetséges?

  Minden pályázat nyertesnek bizonyul, amennyiben a benyújtást /hiánypótlást követő ellenőrzés során pozitív elbírálásban részesül.

 • Milyen kritériumok alapján minősül a vállalkozás mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak?

  A mikro-, kis- és középvállalkozások, olyan vállalkozások, amelyek 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztatnak, és/vagy az éves forgalmuk nem haladja meg a 40 millió eurót, vagy az éves mérlegösszegük nem haladja meg a 27 millió eurót.