Támogatási szerződések megkötésének időpontja

2018. január 31.

Ezúton kérjük, hogy a Magyar Kormány megbízásából a PRO ECONOMICA ALAPÍTVÁNY által lebonyolított Maros-Mezőség Gazdaságfejlesztési Program keretében benyújtott nyertes pályázatára vonatkozó támogatási szerződés aláírásához és a további részletek ismertetéséhez, jelenjen meg 2018. február 16-án (pénteken), 10:00 órakor a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karának dísztermében (Marosvásárhely/Koronka 1C. szám alatt).

Magánszemélyek esetén:
Hozza magával az eredeti személyi igazolványát.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szerződéskötést követően a következő dokumentumokat kell az Alapítvány részére papír alapon benyújtani:

• a szerződés aláírásától számított 15 napon belül a szerződés mellékletét képező kitöltött Kifizetési kérelmet, amihez csatolni szükséges a:

a) a pályázatban szereplő termékre magyar és román nyelven megkötött szállítói szerződést, vagy visszaigazolt megrendelés hiteles másolatát,
b) a saját forrás összegének megfelelő összegben kiállított számla hiteles másolatát, melyen szerepel a még fizetendő összeg is,
c) a saját forrás átutalásának, azaz az előlegszámla kiegyenlítésének igazolását (bankszámlakivonat hiteles másolatával vagy banki igazolás eredeti példányát)

• az eszköz megvásárlását követően az 5 éves fenntartási időszakra vonatkozóan, a nyertes pályázó, zálogjogot köteles bejegyeztetni, a saját költségén, a Támogató javára, az illetékes zálogjogot vezető hatóságnál (Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare).

Jogi személyek esetén:
A szerződéskötéshez a következő iratok szükségesek:

• a nyertes jogi személy nevében aláírásra jogosult személy személyi igazolványa
• a nyertes jogi személy nevében aláírásra jogosult személy pénzügyi intézmény által igazolt aláírás mintája (specimen de semnătură)
• a nyertes jogi személy 30 napnál nem régebbi részletes cégkivonata (certificat constatator)

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szerződéskötést követően a következő dokumentumokat kell az Alapítvány részére papír alapon benyújtani:

• a szerződés aláírásától számított 15 napon belül a szerződés mellékletét képező kitöltött Kifizetési kérelmet, amihez csatolni szükséges a:

a) a pályázatban szereplő termékre magyar és román nyelven megkötött szállítói szerződést, vagy visszaigazolt megrendelés hiteles másolatát,
b) a saját forrás összegének megfelelő összegben kiállított számla hiteles másolatát, melyen szerepel a még fizetendő összeg is,
c) a saját forrás átutalásának, azaz az előlegszámla kiegyenlítésének igazolását (bankszámlakivonat hiteles másolatával vagy banki igazolás eredeti példányát)

• az eszköz megvásárlását követően az 5 éves fenntartási időszakra vonatkozóan, a nyertes pályázó, zálogjogot köteles bejegyeztetni, a saját költségén, a Támogató javára, az illetékes zálogjogot vezető hatóságnál (Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare).