Adatvédelmi tájékoztató

I. Adatkezelési tájékoztató regisztrációhoz
Jelen dokumentum célja, hogy megfelelő tájékoztatást nyújtson arról, hogy a Pro Economica Alapítvány Online pályázati rendszerében történő fiók létrehozása milyen adatok kezelésével járhat, hogyan tároljuk és miként osztjuk ezeket.


A. Az Adatkezelő
A www.proeconomicaalapitvany.ro honlap tulajdonosa, a Pro Economica Alapítvány - Fundația Pro Economica (a továbbiakban: Adatkezelő) elkötelezett, hogy az Ön által megadott információk kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjen.


B. Az adatok megadásának nyelve
Az Online pályázati rendszerben elérhető pályázati űrlapok magyar nyelven töltendők ki. Amennyiben a pályázó szeretné a román nyelvre történő fordítást, akkor igényelheti ezt az Adatkezelő székhelyén.


C. A fiók létrehozásával kapcsolatos adatok
Fiók létrehozása ( http://www.proeconomicaalapitvany.ro/register ) érdekében a következő adatok kerülnek rögzítésre: név, e-mailcím, létrehozandó fiókhoz kapcsolódó jelszó, személyi szám és település.


D. Az adatok kezelésének célja és jogalapja
A rögzített adatok a fiók létrehozásához és biztonságos működtetéséhez szükségesek, melynek segítségével Ön az Online pályázati rendszerbe - a fiókjához tartozó e-mailcímmel és jelszóval - bejelentkezve az Adatkezelő által kiírt pályázatokat meg tudja pályázni. Továbbá, a megadott adatok szükségesek a pályázati kritériumoknak való előzetes megfelelés meghatározásához. Az adatkezelés jogalapját a nyertes pályázat esetén megkötendő támogatási szerződés előkészítése biztosítja.

E. Az adatok tárolása
Amennyiben a fiók létrehozásától számított 1 éven belül pályázat leadására kerül sor, a fiók adatai az utolsó leadott pályázat eredményhirdetésétől számított 3 évig tárolódnak. Egyéb esetben a létrehozott fiók és hozzá kapcsolódó adatok 1 évig tárolódnak, ennek lejártával automatikusan törlődnek.


F. Az adatok címzettjei
Az Adatkezelő nem értékesíti a gyűjtött adatokat. Az adatokhoz való harmadik fél általi hozzáférés az alábbi esetekre korlátozódik. Az Adatkezelő által igénybe vett informatikai szolgáltatások beszállítói és az Adatkezelő cenzora indokolt esetben és a szükséges mértékben hozzáférhetnek az adatokhoz.


G. Az érintettek jogai
Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok a következők: a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz és a jogorvoslathoz való jog. Az érintettek panasszal fordulhatnak az Adatkezelőhöz és a felügyeleti hatósághoz. Amennyiben jogait szeretné érvényesíteni, kérjük vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel az alábbi elérhetőségek egyikén.
● Postai cím: Forradalom (Revoluției) utca 1. szám Köpeczi-Teleki ház, I.
emelet, Marosvásárhely.
● E-mailcím: protectiadatelor@proeconomicaalapitvany.ro.


Jelen dokumentum utolsó frissítésének dátuma: 2018. október 5. Időről időre
ennek tartalma felülvizsgálatra kerül. Annak érdekében, hogy megfelelő
tájékoztatást kapjon a személyes adatok kezelését érintő változásokról,
ajánlott időközönként ezen oldal meglátogatása.

 

II. Adatkezelési tájékoztató a pályázati űrlaphoz
Jelen dokumentum célja, hogy megfelelő tájékoztatást nyújtson arról, hogy a Pro Economica Alapítvány Online pályázati rendszerében elérhető pályázati űrlapok kitöltése, a pályázatok beadása és elbírálása (továbbiakban: a pályázás) milyen adatok kezelésével járhat, hogyan tároljuk és miként osztjuk ezeket.


A. Az adatkezelő
A www.proeconomicaalapitvany.ro honlap tulajdonosa, a Pro Economica Alapítvány - Fundația Pro Economica (a továbbiakban: Adatkezelő) elkötelezett, hogy az Ön által megadott információk kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjen.


B. Az adatok megadásának nyelve
Az Online pályázati rendszerben elérhető pályázati űrlapok magyar nyelven töltendők ki. Amennyiben a pályázó szeretné a román nyelvre történő fordítást, akkor igényelheti ezt az Adatkezelő székhelyén.


C. A kezelt pályázati adatok
A pályázás során az alábbi, Ön által megadott adatok kerülnek rögzítésre.
● A pályázó azonosító adatai: családnév és keresztnév, személyi szám, lakcím, személyi okmány száma, kibocsájtási dátuma, intézménye és érvényességi ideje.
● A pályázó elérhetősége: e-mailcím és telefonszám.
● A pályázati kritériumoknak való megfelelést bizonyító adatok: irányítószám, számlaszám, számlavezető bank neve, számlavezetéshez kapcsolódó igazolás, mezőgazdasági termelési ágazat, amellyel a pályázó foglalkozik, a támogatás rendeltetése, a pályázó gazdaságának bemutatása, a beszerezni kívánt jószágokkal kapcsolatos információk, a kért támogatás összege, az önerő aránya, termelői engedélyre vonatkozó információk, a pályázó adótartozására vonatkozó információk, illetve a de minimis nyilatkozatban feltüntetett információk.


D. Az adatok kezelésének célja és jogalapja
A pályázó azonosító adatait a személyazonosítás érdekében kezeljük. A pályázó elérhetősége a pályázati ügyintézés és kommunikáció lebonyolításához szükséges. A pályázati kritériumoknak való megfelelést bizonyító adatokat annak érdekében kezeljük, hogy értékeljük és elbíráljuk a beérkezett pályázatokat. Az adatkezelés jogalapját a nyertes pályázat esetén megkötendő támogatási szerződés előkészítése biztosítja.

E. Az adatok tárolása
Nyertes pályázat esetén a pályázó azonosítására, illetve elérhetőségére vonatkozó adatok 10 évig, illetve a pályázati kritériumoknak való megfelelést bizonyító adatok 5 évig kerülnek megőrzésre. Egyéb esetben a pályázati adatok a pályázat eredményhirdetésétől számított 3 évig tárolódnak, ennek lejártával automatikusan törlődnek.


F. Az adatok címzettjei
Az Adatkezelő nem értékesíti a gyűjtött adatokat. Az adatokhoz való harmadik fél általi hozzáférés az alábbi esetekre korlátozódik. Az Adatkezelő által igénybe vett informatikai szolgáltatások beszállítói, az Adatkezelő cenzora, illetve a pályázatok szakmai elbírálásában résztvevő harmadik felek indokolt esetben és a szükséges mértékben hozzáférhetnek a pályázati adatokhoz. Továbbá, a pályázati források lehívása, majd ezek elszámolása érdekében a pályázó azonosító adatai közlésre kerülnek az Adatkezelő tevékenységének finanszírozója fele.


G. Az érintettek jogai
Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok a következők: a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz és a jogorvoslathoz való jog. Az érintettek panasszal fordulhatnak az Adatkezelőhöz és a felügyeleti hatósághoz. Amennyiben jogait szeretné érvényesíteni, kérjük vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel az alábbi elérhetőségek egyikén.
● Postai cím: Forradalom (Revoluției) utca 1. szám Köpeczi-Teleki ház, I.
emelet, Marosvásárhely.
● E-mailcím: protectiadatelor@proeconomicaalapitvany.ro.


Jelen dokumentum utolsó frissítésének dátuma: 2018. október 5. Időről időre ennek tartalma felülvizsgálatra kerül. Annak érdekében, hogy megfelelő tájékoztatást kapjon a személyes adatok kezelését érintő változásokról, ajánlott időközönként ezen oldal meglátogatása.