Întrebări frecvente

 • Care este scopul subvențiilor?

  Scopul subvențiilor este de a ajuta persoanele fizice și juridice: agricultori din România, sub forma plății unor subvenții nerambursabile, pentru a-și dezvolta gama echipamentelor tehnologice, capacitatea de producție și să utilizeze mai bine capacitățile existente, prin achiziționarea mașinilor agricole (tractoare), dispozitivele comutative și alte echipamente, utilaje, instalații utilizate în producția agricolă, înființarea plantațiilor și achiziționarea animalelor de rasă.  

 • Cine poate aplica?

  Potențialul solicitant poate fi orice persoană fizică, persoană fizică autorizată, sau o persoană juridică, având domiciliul stabil, respectiv sediul social într-una dintre localitățile aparținând județelor Harghita, Covasna și Mureș.

 • Care sunt categoriile de proiecte?

  Descrierea categoriilor de proiecte pentru mașini agricole și echipamentele aferente acestora, a altor echipamente, utilaje folosite în producția agricolă, altoiților și puieților, precum și animalelor de rasă poate fi accesată AICI.

 • Care este data lansării proiectelor?

  Proiectele se depun online pe pagina web al Fundației (http://proeconomicaalapitvany.ro/), începând cu data de 21 mai 2019.

 • Unde și cum poate fi depus proiectul?

  Aplicațiile pot fi încărcate pe site-ul Fundației (www.proeconomicaalapitvany.ro). Materialul complet al aplicației cuprinde următoarele: Cererea completată împreună cu declarațiile listate și semnate, apoi scanate și atașate, precum și documentele solicitate în Apelul de propunere de proiect, scanate și atașate.

  La biroul central sau la una din birourile teritoriale ale Fundației se depun următoarele documente în formă tipărită: Cererea printată după completare și trimitere online și semnată, și declarațiile semnate.

  Alte documente atașate nu se depun în formă tipărită.

 • Unde găsesc instrucțiunile de completare?

  În vederea completării cererii, instrucțiile se găsesc în Ghidul de proiect în secțiunea Contul meu, accesând următorul link: https://www.proeconomicaalapitvany.ro/ghidul-solicitantului

 • Ce înseamnă regula „de minimis”?

  În baza regulii „de minimis” aferente finanțărilor acordate unei singure persoane fizice sau juridice (categoria micro- și mică) în domeniul agricol în ultimele 3 exerciții financiare nu pot depăși suma de 15.000 EUR-t. În vederea respectării ale acestor dispoziții aplicantul trebuie să depună o declarație sub propria semnătură.

 • Poate aplica o companie / entitate juridică nou înființată?

  Da, în cazul în care îndeplinește condițiile menționate în Apelul de proiect.

 • Ce înseamnă atestatul de producător și de unde se poate obține?

  Un certificat privind activitatea agricolă și locul acesteia poate fi obținut de la administrația locală.

 • Ce înseamnă Certificatul de atestare fiscal și de unde poate fi obținut?

  Certificatul de atestare fiscală confirm faptul, că potențialul solicitant nu are datorii publice (impozite, taxe neplătite), iar acesta poate fi solicitat de la autoritățile locale, având termen de valabilitate 30 de zile.  

 • Am nevoie de un cont bancare activ?

  Da, trebuie să aveți un cont curent deschis la o bancă, care poate elibera o adeverință, care să confirme faptul că nu există popriri.

 • Ce înseamnă subvenție nerambursabilă?

  Subvenția nerambursabilă înseamnă, că sumele alocate fiecărui aplicant, pe care Fundația o plătește solicitantului sau vânzătorului pentru achiziționarea mașinilor agricole (tractoare), dispozitivele comutative și alte echipamente, utilaje, instalații utilizate în producția agricolă, înființarea plantațiilor și achiziționarea animalelor de rasă, nu trebuiesc rambursate finanțatorului.

 • Care este valoarea aportului propriu?

  În cazul finanțărilor aferente acestui proiect, valoarea sursei propria este de minimum 25%.

 • Valoarea finanțării este o valoare netă sau brută?

  În cazul achiziționării echipamentelor agricole/altoiților și puieților/animalelor de rasă, valoarea finanțării maxime este de 75% (dar nu mai mult de 70.000 RON) a valorii incluzând TVA pentru persoane fizice și persoane juridice neplătitoare de TVA, iar în cazul persoanelor juridice plătitoare de TVA valoarea maximă a finanțării este 75% (dar nu mai mult de 70.000 RON) a valorii fără TVA.

 • Factura emisă de furnizor conține suma totală a achiziției?

  Da, pe numele aplicantului.

 • Este posibilă achiziționarea echipamentelor agricole/altoiților și puieților/animalelor de rasă și din alte țări sau doar din România?

  Da, se pot achiziționa, dacă țara de origine este țară membră a Uniunii Europene sau în curs de aderare la Uniunea Europeană (Albania, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia și Turcia).

 • Care sunt principalele criterii de evaluare ale aplicațiilor?

  Vezi Apelul de propuneri de proiecte.

 • Care este cursul valutar valabil la data publicării apelului de proiect?

  Cursul valutar valabil la data publicării apelului de proiect: 

  BNR: 100 HUF =1,4589 RON

          1 EUR = 4,7607 RON

   

  BNU: 1 RON = 68,55 HUF

            1 EUR = 326,38 HUF

 • Aplicantul trebuie să dețină teren agricol propriu în fiecare caz?

  Teren agricol propriu este necesar doar în cazul persoanelor fizice. În cazul persoanelor juridice este de ajuns un contract de închiriere încheiat pe o perioadă de cel puțin 5 ani, cu care se face dovada dreptului de folosință a terenului.

 • Poate aplica pentru apelul de proiect actual o persoană, care a luat parte în programul Câmpia Mureșului?

  Persoana fizică sau juridică, care a aplicat în cadrul programului Câmpia Mureșului, nu poate aplica la prezentul proiect nici ca persoană fizică, nici ca persoană juridică. Excepție constituie persoanele, care au luat parte doar la programul pentru finanțarea procedurii juridice de înregistrare a dreptului de proprietate în cartea funciară T-01/2017-I.

 • Pot aplica persoane fizice, ale căror domiciliu stabil nu coincide cu localitatea de care aparțin terenurile agricole care sunt în proprietatea lor?

  Da, conform apelului de proiect atât domicilul stabil/sediul cât și terenul agricol propriu/închiriat trebuie să se afle în zona țintă (Harghita, Covasna, Mureș), dar nu este necesar ca să aparțină de același unitate administrativă.

 • Este necesară atașarea declarației de origine a producătorului pentru fiecare produs?

  Da, fiindcă s-a modificat Apelul de propuneri de proiecte pentru finanțarea achiziției de mașini și utilaje agricole, respectiv achiziției de alte echipamente necesare activității agricole, înființarea și modernizarea plantațiilor, precum și procurarea animalelor de prăsilă pe teritoriul județelor Harghita, Covasna și Mureș după cum urmează:

  - lângă oferta de preț va trebui atașat certificatul de origine pentru utilajul, echipamentul vizat spre cumpărare

  - modificarea furnizorului ales este posibilă doar cu condiția obținerii acordului prealabil din partea finanțatorului și în cazul în care obiectul finanțării din proiectul depus nu se mai fabrică sau nu se mai comercializează, respectiv cererea de modificare a fost depusă înainte de expirarea termenului de depunere, adică înainte de 21 iunie 2019.

  Formularul de declarație de origine a producătorului poate fi descărcat aici.

 • În contextul apelului agricol de minimis sunt eligibile următoarele echipamente, instrumente: uscătoare de plante medicinale, uscător de fructe și legume, depozite frigorifice, sisteme de spălare a fructelor, etc?

  Deoarece aceste echipamente nu sunt folosite în activitatea agricolă primară, ci servesc la prelucrare, Fundația consideră că în cadrul acestui apel nu este eligibilă achiziționarea acestora listate de mai sus, și a altor instrumente și echipamente folosite pentru depozitare precum aparate de desemințat, măcinat fructe, prese de stoarcere și alte mijloace pentru fabricarea sucului.

 • Este posibilă achiziționarea de remorci pentru transportul familiilor și roiurilor de albine?

  Da.

 • Este posibilă achiziționarea următoarelor utilaje apicole: centrifugă apicolă, rezervor de stocare miere, cântar stup, apilift, topitor ceară, pulverizator special împotriva acarienilor?

  Da.

 • Este posibilă achiziționarea dozatorului de miere?

  Nu.

 • Este posibilă achiziționarea motocoasei în cazul apicultorilor?

  În acest caz, nu este eligibil, deoarece folosirea acestui utilaj nu se leagă direct de activitatea de producție apicolă.

 • Este posibilă achiziționarea următoarelor utilaje: încălzitor de miere, omogenizator de miere?

  Nu, deoarece nu sunt legate direct de activitate agricolă.

 • Este posibilă achiziționarea generatoarelor electrice sau sisteme solare?

  Generatoarele electrice presupun uz personal, iar sistemele solare nu reprezintă utilaje pentru activități primare de producție agricolă. Nu sunt eligibile.

 • Care este cursul valutar valabil la data publicării apelului pentru "Dezvoltarea și înființarea unităților de cazare"?

  1 EUR = 322,29 HUF

  1 RON = 68,22 HUF

  1 EUR = 4,7228 RON

  1 HUF = 0,01467 RON