Întrebări frecvente

 • Având în vedere că în România până la data depunerii proiectelor nu va exista model de declarație financiară pentru anul financiar 2018 (bilanț), este posibilă completarea ulterioară cu acest document?

  În cazul în care nu este disponibil raportul anual /bilanțul pentru anul 2018, este de ajuns balanța din decembrie 2018 și balanța transpusă în formularul de bilanț valabil pentru anul 2017.

 • Având în vedere că închiderea anului financiar 2018 (întocmirea situației financiare și declarației de profit și pierderi) va dura mai mult decât termenul limită pentru depunerea proiectelor, este posibilă completarea ulterioară cu acest document?

  În cazul în care nu este disponibil raportul anual /bilanțul pentru anul 2018, este de ajuns balanța din decembrie 2018 și balanța transpusă în formularul de bilanț valabil pentru anul 2017.

 • Care este cursul BCE Euro-Lei valabil în data publicării apelului de proiect?

  Cursul BCE Euro-Lei valabil în data publicării apelului de proiect: 1 EUR = 4,6550 RON.

 • Care sunt produsele agricole primare care sunt eligibile în apel?

  Produsele enumerate în anexa I. a Tratatului privind UE.

 • Ce înseamnă producția agricolă primară și prelucrarea produselor agricole?

  Sunt considerate producție agricolă primară terenul agricol, creșterea animalelor și producția produselor enumerate în anexa I. a Tratatului privind UE, dacă nu se modifică natura acestor produse. Prelucrarea reprezintă operațiunile efectuate pe unui produs agricol, într-un mod în care rezultatul prelucrării este considerat tot un produs agricol, cu excepția activităților pregătitoare pentru prima vânzare a produselor de origine animală sau vegetală în fermă, deoarece aceasta este considerată ca producție agricolă.

 • Dacă doi proprietari ai unor interprinderi separate sunt rude de gradul întâi, poate aplica doar una, sau ambele întreprinderi?

  Ambele, dacă îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate.

 • În cazul în care imobilul sau bunul mobil este grevat cu ipotecă sau altă sarcină și întreprinderea dorește să depună aplicație pentru modernizarea sau renovarea acestuia, este posibil acest lucru? Care va fi garanția pentru Fundație în acest caz?

  În acest caz se impune ipotecă de rangul doi pe acest imobil pentru Fundație și se oferă alte garanții pentru a acoperi eventualele revendicări.

 • În cazul în care unul dintre asociați al societății X SRL, este asociat și la o altă societate, Y SRL, în ambele companii deține acțiuni <50%, pot aplica ambele companii în cadrul acestui program?

  Dacă un asociat deține acțiuni în procent mai mic de 50% în două companii diferite, atunci aceste societăți sunt considerate a fi o companie parteneră, în privința apelului, dacă una dintre societățile partenere aplică, nu are efect de excludere asupra celeilalte societăți partenere.

 • În conformitate cu punctul 14 lit. e) din apel, trebuie atașată Evidența efectivelor statistice ale salariaților și efectivul salariaților cu capacități de muncă reduse în ultimul exercițiu financiar încheiat. Mai exact ce fel de evidență trebuie atașată?

  Acesta este numitul REVISAL, care conține evidența salariaților pe ultimul exercițiu financiar încheiat complet (dată de referință 31 decembrie 2018). Acesta trebuie să conțină efectivele statistice ale salariaților și salariaților cu capacități de muncă reduse (ca de ex. angajații care beneficiază de concediu pentru creșterea copilului).

 • Lista cheltuielilor deductibile conține cheltuieli cu verificarea tehnică, sau alte cheltuieli cu verificări de către experți obligatorii?

  Sunt eligibile doar cheltuielile enumerate în pct. 6 din Apelul de proiect.

 • Poate aplica o întreprindere nou înființată?

  Da, dacă companiile afiliate ale acesteia îndeplinesc criteriile de eligibilitate.

 • Pot aplica composesoratele la oricare dintre apelurile publicate pe site-ul Fundației?

  Da, în ambele categorii.

 • Pot aplica întreprinderi cu același sediu, dar cu proprietari diferiți?

  Da, dacă toate celelalte criterii de eligibilitate sunt îndeplinite.

 • Pot fi depuse aplicații pentru cultivarea, și utilaje pentru prelucrarea hameiului?

  În cazul în care investiția corespunde tuturor condițiilor din Apelul de proiect, aplicația poate fi înaintată.

 • Se consideră prelucrare agricolă brichetarea, paletizarea lucernei, paielor sau a altor materiale de împletit? Sunt eligibile astfel de utilaje și instalații?

  Da, în cazul în care în urma procesului efectuat asupra unui produs agricol, cu acest utilaj, rezultatul este considerat a fi, de asemenea, un produs agricol.

 • Se consideră sursă proprie un imobil existent?

  Nu, deoarece nu se decontează cheltuieli cu o dată care precedă data aplicației.

 • Se poate aplica pentru cultivarea legumelor?

  Da, în cazul în care activitatea respectivă nu este inclusă în lista activităților neeligibile.

 • Se poate aplica pentru cumpărarea animalelor de rasă?

  Cumpărarea animalelor nu poate fi finanțată.

 • Se poate aplica pentru extinderea livezilor?

  Da, în cazul în care activitatea respectivă nu este inclusă în lista activităților neeligibile.

 • Se poate aplica pentru podgorii?

  Da, în cazul în care activitatea respectivă nu este inclusă în lista activităților neeligibile.

 • Se poate aplica pentru tractoare?

  Doar pentru tractoare noi.

 • Se poate combina apelul de proiect pentru finanțarea investițiilor legate de producția agricolă –și prelucrarea produselor agricole cu apelul de proiect regional pentru sprijinirea investițiilor noi legate de prelucrarea/procesarea produselor agricole?

  Da, în cazul în care valoarea subvențiilor solicitate în cele două categorii diferite nu depășește plafonul stabilit în reglementările UE.