Întrebări frecvente

  • Când și în ce formă va primi solicitantul suma de subvenție?

    În cazul intabulării, solicitantul va primi prima suma în două tranșe, și anume: prima tranșă de 75% ca plată în avans, după semnarea contractului de finanțare, a doua tranșă de 25% după confirmarea realizării și a decontării.