Gyakori kérdések

 • Mi a támogatások célja?

  A támogatások célja a romániai mezőgazdasági termelők – természetes személyek és jogi személyek - megsegítése, vissza nem térítendő támogatás folyósítása formájában, technológiai felszereltségi szintjük és termelési kapacitásaik növelése, illetve a meglévő kapacitások jobb kihasználása céljából, mezőgazdasági erőgépek (traktorok), és kapcsolható eszközök, valamint, egyéb, a mezőgazdasági művelésben és termelésben használt berendezések, gépek, felszerelések, ültetvények telepítése és korszerűsítése, valamint tenyészállatok beszerzése útján.

 • Kik pályázhatnak?

  A leendő pályázók csak Hargita, Kovászna és Maros megye területén, a pályázati kiírás területén bejegyzett állandó lakcímmel rendelkező magánszemély, egyéni vállalkozó vagy ezen települések egyikének területén bejegyzett székhellyel rendelkező jogi személy lehet.

 • Milyen pályázati kategóriák vannak?

  Mezőgazdasági erőgépek (traktorok) és kapcsolható eszközök, valamint egyéb, a mezőgazdasági művelésben és termelésben használt berendezések, gépek, felszerelések, telepítésre alkalmas oltványok, csemeték, valamint tenyészállatok beszerzése. A felhívás teljes szövege ITT érhető el.

 • Mikortól lehet benyújtani a pályázatot?

  A pályázatokat 2019. május 21-től lehet az Alapítvány online felületén (http://proeconomicaalapitvany.ro/) benyújtani.

 • Hol és hogyan lehet benyújtani a pályázatot?

  A pályázatokat az Alapítvány online felületén (www.proeconomicaalapitvany.ro) lehet benyújtani. A teljes pályázati anyag a kitöltött űrlapból, a hozzá tartozó nyomtatott, aláírt és beszkennelt nyilatkozatokból és különböző, a pályázati felhívásban szereplő dokumentumok szkennelt csatolmányaiból tevődik össze.

  Papír alapon a következő dokumentumokat szükséges az Alapítvány központi, vagy területi irodáiban benyújtani: a küldés után nyomtatott és aláírt pályázati adatlap, az adatkezelési nyilatkozat és a de minimis nyilatkozatok.

  A csatolmányban szereplő dokumentumokat nem kell papír alapon behozni.

 • Hol találok segítséget a pályázat kitöltéséhez?

  A pályázat kitöltéséhez a Pályázati útmutató nyújt segítséget, ami a saját fiókból a következő hivatkozáson érhető el:https://www.proeconomicaalapitvany.ro/my-account/demcert

 • Mit jelent a „de minimis” szabály?

  A „de minimis” szabály alapján az egy és ugyanaz a természetes/jogi személy részére kiosztott - mezőgazdasági eszközbeszerzés céljából igényelt - támogatás, az utóbbi három pénzügyi év időszakában nem haladhatja meg a 15.000 EUR-t. A szabály betartásáról, illetve az igénylésben lévő/kiosztott támogatásról a pályázónak nyilatkoznia kell.

 • Újonnan alapított cég/jogi személy, pályázhat-e?

  Igen, amennyiben teljesíti a pályázati feltételeket.

 • Mit jelent a termelői engedély és hol kell beszerezni?

  A bejegyzett mezőgazdasági tevékenységről és annak helyéről szóló igazolás, amit a helyi önkormányzattól szükséges igényelni.

 • Mit jelent az adóhatósági igazolás a köztartozásról és hol lehet beszerezni?

  Az adóhatósági igazolás bizonyítja, hogy a leendő pályázónak nincsen köztartozása (be nem fizetett adók) és a helyi Önkormányzatoktól lehet igényelni, nem több mint 30 nappal a pályázás benyújtását megelőzően.

 • Szükséges-e a működő bankszámla?

  Igen, szükséges egy működő folyószámla, amelyről a számlavezető bank igazolhatja, hogy nincs zárolva.

 • Mit jelent a vissza nem térítendő támogatás?

  A vissza nem térítendő támogatás azt jelenti, hogy a pályázónak ítélt támogatás összegét, amit az Alapítvány a pályázónak, vagy az eszköz/oltványok, csemeték/tenyészállat eladójának közvetlenül fizet, a pályázónak nem kell visszafizetnie a Támogatónak.

 • Mekkora önrésszel kell rendelkezni?

  A pályázónak minimum 25%-os önrésszel kell rendelkeznie.

 • A pályázati támogatás összege az bruttó vagy nettó összeg? (más a magánszemély más a jogi személy)

  A mezőgazdasági gépek/oltványok, csemeték/tenyészállatok beszerzésére vonatkozó támogatás esetén a magánszemélyek és a nem Áfa fizető jogi személyek nevére kiállított számla bruttó értékének 75%-át (de nem több, mint 70.000 lejt) fizetheti az Alapítvány, míg az Áfa fizető jogi személyek esetében a számla nettó értékének 75%-ra vonatkozik az odaítélt támogatás.

 • A beszállító a teljes összegre állítja ki a számlát?

  Igen, a pályázó nevére.

 • Beszerezhető-e eszköz, oltvány/csemete, vagy tenyészállat külföldről is vagy csak Románia területéről?

  Igen, ha a beszerzendő eszköz vagy tenyészállat származási helye Európai Uniós tagállam vagy EU tagjelölt ország (Albánia, Észak-Macedónia, Montenegró, Szerbia, Törökország)

 • Mik a főbb pályázatértékelési szempontok?

  Lásd a pályázati felhívást.

 • Mennyi a pályázati felhívás közzétételének napján érvényes árfolyam?

  A felhívás közzétételének napján érvényes árfolyamok:

  BNR: 100 HUF =1,4589 RON

          1 EUR = 4,7607 RON

   

  MNB: 1 RON = 68,55 HUF

            1 EUR = 326,38 HUF

 • Minden esetben szükséges saját földterülettel rendelkeznie a pályázónak?

  Csak a természetes személyek esetén kötelező a saját tulajdonban lévő földterület, jogi személyek esetén elégséges a használati jogot igazoló legalább 5 éves bérleti szerződés felmutatása is.

 • Aki részt vett a Maros-mezőség programban, pályázhat a jelen kiírás keretében?

  Aki pályázatot nyújtott be a Maros-mezőségi program keretében, akár természetes személyként, akár jogi személy tulajdonosaként, az nem pályázhat jelen kiírás keretében sem jogi személy tulajdonosaként, sem természetes személyként. Kivétel képeznek azon személyek, akik csak a T-01/2017-I Földmérési és földhivatali tulajdonjogot bejegyző jogi eljárás finanszírozására kiírt programban vettek részt.

 • Pályázhatnak-e olyan természetes személyek, akiknek a lakhelyük nem egyezik meg azzal a településsel, ahova a tulajdonukban lévő földterületek tartoznak?

  Igen, a felhívás alapján mind a lakhely/székhely a célterületen (Hargita, Kovászna, Maros), mind a tulajdonban lévő/bérelt földterület a célterületen kell elhelyezkedjen, de nem szükséges egy és ugyanaz a közigazgatási egységen belül legyenek.

 • Kell származási helyet igazoló dokumentumot csatolni az árajánlat mellé?

  Igen, mivel a Mezőgazdasági erőgépek és kapcsolható eszközök, mezőgazdasági tevékenységekhez szükséges felszerelések, rendszerek, ültetvények telepítése és korszerűsítése, valamint tenyészállatok beszerzésének támogatására, Hargita, Kovászna és Maros megye területén kiírt pályázati felhívás módosult, az alábbiak szerint:

  - a beszerezni kívánt eszköz, berendezés gyártójától származási helyre vonatkozó igazolást (Certificat de origine) szükséges feltölteni az árajánlat mellé.

  - a kiválasztott beszállító cseréjére csak jóváhagyással és abban az esetben van lehetőség, ha az elküldött pályázatban szereplő eszközt, gépet, berendezést, tárgyat már nem gyártják vagy nem forgalmazzák, és a módosítási kérelem a pályázati benyújtási határidő lezárásáig, azaz 2019. június 21-ig beérkezett az Alapítványhoz.

  A származási helyet igazoló mintát letölheti itt.

 • A mezőgazdasági kisösszegű pályázat keretében támogathatóak-e a következő eszközök: gyógynövényszárító, aszalógép, hűtőház, gyümölcsmosó rendszer, gyümölcsmagozó gép, stb?

  Mivel nem elsődleges mezőgazdasági tevékenység végzéséhez kapcsolódó eszközök, hanem a feldolgozást szolgálják, ezért az alapítvány álláspontja szerint jelen pályázati kiírás keretében nem támogatható a fent felsorolt eszközök beszerzése, valamint darálógép, gyümölcsprés és egyéb a gyümölcslé készítéshez szükséges eszközök, tároláshoz használt eszközök és berendezések.

 • Beszerezhető-e utánfutó méhcsaládok, méhrajok és méz szállítására?

  Igen.

 • Beszerezhető-e mézpergető, méz tároló tartály, kaptármérleg, emelőszerkezet, viaszolvasztó berendezés, speciális permetezőgép az atkák ellen?

  Igen.

 • Lehetséges méz kicsomagoló gép vásárlása?

  Nem.

 • Méhészek esetében, támogatott-e motoros kasza beszerzése?

  Ebben az esetben nem támogatható, mivel a használata magához a termelési folyamathoz, illetve a méz előállításához közvetlenül nem kapcsolódik.

 • Beszerezhetők a következő eszközök: mézmelegítő, keverőkád?

  Nem, mivel nem kapcsolódnak mezőgazdasági tevékenységhez.

 • Beszerezhető-e generátor, vagy napelem rendszer?

  Az áramfejlesztő magánhasználatot feltételez, a napelem rendszer nem elsődleges termelési eszköz. Nem beszerezhetők.

 • Mennyi a "Szálláshely fejlesztésre és létesítésre" pályázati felhívás közzétételének napján érvényes árfolyam?

  1 EUR = 322,29 HUF

  1 RON = 68,22 HUF

  1 EUR = 4,7228 RON

  1 HUF = 0,01467 RON