Gyakori kérdések

Gyakori kérdéseinket kategorizáltuk a különböző kiírások szerint. Kérjük válassza ki a megfelelő kiírást.
 • A pályázati felhívás 14. e) pontja értelmében mellékelni kell a beadást megelőző utolsó lezárt üzleti évben a statisztikai és megváltozott munkaképességű munkavállalói létszámot tartalmazó nyilvántartást. Pontosan milyen nyilvántartás csatolandó?

  Ez az úgynevezett Revisal, ami egy olyan munkavállalói létszámot tartalmazó nyilvántartás amely az utolsó lezárt, teljes üzleti évre vonatkozik (a referencia dátum 2018. december 31). Ennek tartalmaznia kell a statisztikai és megváltozott munkaképességű alkalmazottakat is (mint pl. a gyereknevelési szabadságon lévő munkatársak).

 • Amennyiben a pályázó cég X SRL - egyik tulajdonosa - egy másik cégben Y SRL-ben is rendelkezik résztulajdonjoggal - mindkét cégben <50% a részesedésének aránya, pályázhat-e mindkét vállalat a jelen program keretén belül?

  Ha egy tulajdonos kevesebb mint 50%-os részesedéssel rendelkezik két különböző vállalkozásban, akkor az illető vállalkozások partnervállalatnak minősülnek, a felhívás értelmében pedig, ha egyik partner vállalkozás pályázik, az a másik partnercégre nézve nem bír kizáró jelleggel.

 • Gyümölcsültetvény bővítésére lehet pályázni?

  Igen, amennyiben  a tevékenység nem tartozik a nem támogatható tevékenységek közé.

 • Ha két egymástól független vállalkozás tulajdonosai elsőfokú rokonságban vannak, akkor csak egyik vagy mindkét vállalkozás pályázhat?

  Mindkettő, amennyiben minden más jogosultsági feltételnek megfelelnek.

 • Ha már jelzáloggal vagy más teherrel terhelt az ingatlan vagy ingóság és úgy szeretne pályázni a vállalkozás, akkor annak a korszerűsítése vagy felújítására lehet-e pályázni. Ebben az esetben mi fogja képezni a jelzálogjog tárgyát az Alapítvány számára?

  Ezen az ingatlanon  második ranghelyű biztosítékot kell képezni  az Alapítvány számára és további olyan biztosítékokat kell nyújtani, amelyek az esetleges követelés fedezetéül szolgálhatnak.

 • Kombinálható-e a Mezőgazdasági termeléshez - és mezőgazdasági termékek feldolgozásához kapcsolódó beruházások támogatására kiírt pályázat a Mezőgazdasági termékek feldolgozásához kapcsolódó induló regionális beruházások támogatására kiírt pályázattal?

  Igen, amennyiben a két különböző kategóriában igényelt támogatások értéke nem haladja meg az uniós rendeletekben megszabott felső határértéket.

 • Közbirtokosságok pályázhatnak bármilyen kategóriában?

  Igen, mindkét kategóriában.

 • Lehet-e pályázni komlótermesztésre és az ahhoz kapcsolódó beruházásokra?

  Amennyiben a beruházás megfelel a felhívásban szereplő összes feltételnek, úgy a pályázat benyújtható.

 • Meglévő ingatlan beleszámít-e az önerőbe?

  Nem, mert nem elszámolható a pályázat benyújtása előtt keletkezett költség.

 • Melyek az elsődleges mezőgazdasági termékek, amelyekre a kiírás vonatkozik?

  Az Európai Közösséget létrehozó Szerződés I. mellékletében felsorolt termékek.

 • Mennyi a pályázati felhívás közzétételének napján érvényes euró-lej átváltási EKB árfolyam?

  A felhívás közzétételének napján érvényes EKB árfolyam: 1 EUR = 4,6550 RON.

 • Mezőgazdasági feldolgozásnak minősül-e a lucerna vagy más szár- és szalmafélék tömörítése (brikettálás, pellett stb.)? Elszámolható-e az ilyen eszköz és berendezés?

  Igen, amennyiben a mezőgazdasági terméken végrehajtott művelet után, az eredményeként keletkező termék szintén mezőgazdasági terméknek minősül.

 • Mezőgazdasági tevékenység végzésére használt erőgépekre lehet pályázni?

  Csak új gépekre lehet pályázni.

 • Mit jelent az elsődleges mezőgazdasági termelés és a mezőgazdasági termék feldolgozása?

  Elsődleges mezőgazdasági termelésnek minősül a termőföld, az állattenyésztés és az Európai Közösséget létrehozó Szerződés I. mellékletében felsorolt termékeinek termelése úgy, hogy a további műveletek az ilyen termékek jellegét nem változtatják meg.  Feldolgozás a mezőgazdasági terméken végrehajtott bármely művelet, amelynek az eredményeként keletkező termék szintén mezőgazdasági terméknek minősül, kivéve a mezőgazdasági üzemben végzett, az állati vagy növényi eredetű termék első értékesítését előkészítő tevékenységet, mert ez mezőgazdasági termelésnek minősül.

 • Mivel Romániában a 2018-as pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi eredménykimutatás (bilant) formanyomtatványa a pályázatok leadási határidejéig nem fog megjelenni van-e lehetőség ezt hiánypótlásként benyújtani?

  Amennyiben nem áll rendelkezésre a 2018-as éves beszámoló/mérleg (bilanț), abban az esetben elegendő a 2018 -as decemberi főkönyvi kivonat (balanță decembrie 2018) és ennek a 2017-ben érvényes mérleg formátumba átvezetett formája (balanță transpusă în formular de bilanț).

 • Mivel, hogy a 2018-as pénzügyi év zárása (tehát a beszámoló illetve a pénzügyi eredménykimutatás előkészítése) a pályázatok leadási határidejét meghaladó időt vesz igénybe, van-e lehetőség ezt hiánypótlásként benyújtani?

  Amennyiben nem áll rendelkezésre a 2018-as éves beszámoló/mérleg (bilanț), abban az esetben elegendő a 2018 -as decemberi főkönyvi kivonat (balanță decembrie 2018) és ennek a 2017-ben érvényes mérleg formátumba átvezetett formája  (balanță transpusă în formular de bilanț).

 • Szőlőültetvényre lehet pályázni?

  Igen, amennyiben a tevékenység nem tartozik a nem támogatható tevékenységek közé.

 • Tartalmazza az elszámolható költségek köre a kivitelezés során igénybe vett műszaki ellenőr, vagy más a törvény által kötelezően előírt szakember munkadíját?

  Csak a pályázati felhívás 6. pontja alatt nevesített költségek számolhatók el.

 • Tenyészállatok beszerzésére lehet pályázni?

  Ez a tevékenység nem támogatható.

 • Ugyanazon a címen bejegyzett, de nem azonos tulajdonossal rendelkező vállalkozások pályázhatnak?

  Igen, amennyiben minden más jogosultsági feltételnek megfelelnek.

 • Újonnan alapított vállalkozás pályázhat?

  Amennyiben tudja teljesíteni a jogosultsági felételeket a kapcsolt vállalkozások által.

 • Zöldségtermesztésre lehet pályázni?

  Igen, amennyiben a tevékenység nem tartozik a nem támogatható tevékenységek közé.