Benyújtási határidő!

2018. június 26.

Felhívjuk a tisztelt pályázóink figyelmét, hogy a Támogatási szerződés 2.1 pontja értelmében „a projekt megvalósításához nyújtott támogatás felhasználására irányadó időpontok a következők:

- A projekt megvalósítási időszak vége: 2018. június 30.
- A végső kedvezményezetti beszámoló Támogatóhoz történő benyújtásának határideje a projekt megvalósítási időpontját követő 10. nap, de legkésőbb 2018. július 10”.

Ezért a támogatás útján beszerzett eszközök/tenyészállatok átadás-átvétele legkésőbb JÚNIUS 30-ig meg kell történjen, és a dokumentumok (számlák, átadás-átvételi jegyzőkönyvek, különbözet befizetését igazoló banki kivonatok) kiállítási dátuma is legfeljebb junius 30-a lehet!

Amennyiben a Végső kedvezményezett beszámolási kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a Támogató által megállapított jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait VISSZAFIZETI (Támogatási szerződés 5. k pontja szerint).