Értesítés - Szerződésminta

2019. október 17.

A Pályázó a támogatási szerződés aláírása előtt már megkötheti az eszközök/állatok/oltványok beszerzésére vonatkozó adás-vételi szerződést román és magyar nyelven a beszállítóval/beszállítókkal. A szerződés mellett következő dokumentumokra lesz még szükség:

* a saját forrás összegének megfelelő összegben kiállított számla, melyen szerepel a még fizetendő összeg is,

* a saját forrás átutalásának, azaz az előlegszámla kiegyenlítésének igazolása (bankszámlakivonat)

Nem magyar nyelvű dokumentumok esetén annak Végső kedvezményezett által készített és hitelesített magyar nyelvű fordítása minden esetben csatolandó a következő szöveggel ellátva és aláírva:
“Az eredeti irattal megegyező fordítás.”

Ezeket a dokumentumokat szkennelve fel kell tölteni a www.proeconomicaalapitvany.ro honlapon, a Saját fiókba bejelentkezve a Kifizetési kérelmek menüpontnál. Emellett kérjük töltsék ki a kifizetett önrész összegét a megfelelő mezőben. („A kifizetett saját forrás összege”)

Felhívjuk a Pályázók figyelmét arra, hogy ha több eszközt vásárolnak, különböző beszállítóktól, akkor arányosan kell elosztani a befizetendő önrészt, eszközökre/beszállítókra bontva!
Kétnyelvű eszköz- és állatvásárlásra vonatkozó szerződésmintát ITT tölthet le:
Szerződésmodell tenyészállatok beszerzésére jogi és természetes személyeknek

Szerződésmodell eszközök beszerzésére jogi és természetes személyeknek