Felhívás

2019. július 22.

Felhívás

a PRO ECONOMICA ALAPÍTVÁNY

által kiírt Mezőgazdasági erőgépek és kapcsolható eszközök, mezőgazdasági tevékenységekhez szükséges felszerelések, rendszerek, ültetvények telepítése és korszerűsítése, valamint tenyészállatok beszerzésének támogatására, Hargita, Kovászna és Maros megye területén gazdaságfejlesztési pályázatok elbírálásában résztvevő magyarországi és romániai szakmai értékelők kiválasztására

 

A felhívás célja:

 

Szakmai-értékelési tevékenységet végző szakemberek kiválasztása az Alapítványhoz benyújtott pályázatok értékelésére és elbírálására, a pályázati felhívásban foglalt feltételek és pontrendszer alapján, vizsgálva a kért támogatási összeg indokoltságát, a pályázati dokumentáció formai és tartalmi megfelelőségét.

A bírálót a pályázatok bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozhatja és titoktartási kötelezettség terheli.

  

Feladatmeghatározás:

- a pályázatok a felhívásban foglalt pontrendszer szerinti értékelése, a támogathatósági jogosultság megállapítása.

- egy-egy pályázat értékelését két felkért szakértő (egy magyarországi és egy romániai) végzi. Az egyes pályázatok értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a kiválasztott szakértővel vagy a szakértőket tömörítő jogi személlyel, a Pro Economica Alapítvány megbízási szerződést köt.

 

 

Feltételek:

- magyarországi értékelők esetében:

 1. felsőfokú szakirányú végzettség;
 2. büntetlen előélet;
 3. releváns szakmai tapasztalat a következő szakmai területekről:
  • közigazgatás
  • mezőgazdaság
  • európai uniós pályázati rendszerek
 4. a pályázatokat elbíráló szakemberek nem vehetnek részt a pályázatokon mint pályázó, beszállító, kivitelező vagy szolgáltató, pályázatíró vagy tanácsadó.

romániai értékelők esetében:

 1. felsőfokú szakirányú végzettség;
 2. büntetlen előélet;
 3. releváns szakmai tapasztalat a következő szakmai területekről:
  • közigazgatás
  • mezőgazdaság
  • európai uniós pályázati rendszerek

d. a pályázatokat elbíráló szakemberek nem vehetnek részt a pályázatokon, mint pályázó, beszállító, kivitelező vagy szolgáltató, pályázatíró vagy tanácsadó.

 

Jelentkezés módja:

A szakértői névsorba való jelentkezésre, elektronikus úton, az office@proeconomicaalapitvany.ro címre küldött ilyen tárgyú e-mailben van lehetőség. Az e-mail és csatolmányainak elküldésével a jelentkező tudomásul veszi és betartja a jelentkezés keretében elküldött személyes adatok és dokumentumok nyilvántartására, kezelésére, valamint továbbítására vonatkozó szabályokat és törvényes előírásokat, amelyeket a Fundaţia Pro Economica - Pro Economica Alapítvány a gazdasági támogatási pályázatának elbírálási eljárásában alkalmaz.

 

Az e-mailhez csatolni szükséges:

- szakértő személyi igazolvány másolatát;

- szakértő szakmai önéletrajzát;

- szakértő felsőfokú iskolai végzettségét igazoló oklevél vagy az állam által elismert szakképesítést tartalmazó bizonyítvány másolatát;

- jogi személy esetén, a fenti iratokat a jogi személy által alkalmazott minden egyes szakértőre vonatkozóan mellékelni kell.

 

Jelentkezési határidő: 2019. július 29, 14:00-ig.