Kolozs-Beszterce gazdaságfejlesztési program pályázatainak hiánypótlása

2019. január 04.

Felhívjuk azon pályázóink figyelmét, hogy akiknek a pályázatok formai és tartalmi ellenőrzését a szakértők elvégezték, azok lépjenek be az online felületen elérhető Saját fiókba és az ott megjelenő esetleges hiánypótlási kérelemnek eleget téve egészítsék ki az online pályázatot.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a jelen hiánypótlási felhívás elküldésétől számított 5 naptári nap áll a Pályázó rendelkezésére, hogy elektronikus úton pótolja az elbírálók által jelzett esetleges hiányosságokat.

A hiányok nem teljes körű és határidőben történő pótlása esetén a pályázat érvénytelennek minősülhet!

Az e-mailen vagy más formában elküldött hiánypótlást az elbírálóknak nem áll módjukban figyelembe venni!