Szerződésaláírás ütemterve - székelyföldi de minimis

2019. november 15.

*Frissítve: 2019.11.22

Tisztelt Pályázók!

A Maros, Hargita és Kovászna megyei kisösszegű mezőgazdasági támogatási program keretében elkészült a támogatási szerződések ütemterve. A következő hivatkozásokra kattintva tekinthető meg:

- Hargita megye *

- Kovászna megye

- Maros megye

Szerződéskötéskor a helyszínen a pályázók ábécé sorrendben fogják aláírni a szerződéseket. 

A támogatási szerződés aláírásához a következő dokumentumokat kell hozzák magukkal a pályázók:

TERMÉSZETES SZEMÉLY esetén

- a nyertes természetes személy személyi igazolványa (ha a nyertes  pályázó nem tud jelen lenni a szerződéskötésnél, akkor közjegyzői  felhatalmazással megbízhatja az arra jogosult személyt)

 

JOGI SZEMÉLY esetén

- a nyertes jogi személy nevében aláírásra jogosult személy személyi igazolványa

- a nyertes jogi személy nevében aláírásra jogosult személy pénzügyi intézmény által igazolt aláírás mintája (specimen de semnătură)

- a nyertes jogi személy 30 napnál nem régebbi részletes cégkivonata  (certificat constatator de bază, detaliat)

- közgyűlési határozattal történő megbízás, abban az esetben ha több tulajdonos van (hotărârea AGA)