Felhívás
a PRO ECONOMICA ALAPÍTVÁNY
által kiírt Maros-Mezőség gazdaságfejlesztési pályázatok elbírálásában résztvevő magyarországi és romániai szakmai értékelők kiválasztására

SZ-01/2017-I
Leírás

A felhívás célja:

 • szakmai-értékelési tevékenységet végző szakemberek kiválasztása az Alapítványhoz benyújtott pályázatok értékelésére és elbírálására, a pályázati felhívásban foglalt feltételek és pontrendszer alapján, vizsgálva a kért támogatási összeg indokoltságát, a pályázati dokumentáció formai és tartalmi megfelelőségét.
 • egy-egy pályázat értékelését két felkért szakértő végzi párhuzamosan. Az egyes pályázatok értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a kiválasztott szakértővel a Pro Economica Alapítvány megbízási szerződést köt.
 • a szakmai értékelők bérezése az elbírált pályázati beadványok számának megfelelően történik. A bírálót a pályázatok bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozhatja és titoktartási kötelezettség terheli.
 • felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek jelentkezését várjuk
 • a következő szakmai területeken tapasztalattal, referenciával rendelkezők előnyt élveznek:
  • közigazgatás
  • mezőgazdaság
  • európai uniós pályázati rendszerek

Feltételek:

magyarországi értékelők esetében:

 1. magyar állampolgárság;
 2. Magyarországon bejegyzett állandó lakcím;
 3. felsőfokú iskolai végzettség;
 4. büntetlen előélet;
 5. releváns szakmai tapasztalat;
 6. a pályázatokat elbíráló szakemberek nem vehetnek részt a pályázatokon mint pályázó, beszállító, kivitelező vagy szolgáltató, pályázatíró vagy tanácsadó.

romániai értékelők esetében:

 1. román állampolgárság;
 2. Romániában bejegyzett állandó lakcím;
 3. felsőfokú iskolai végzettség;
 4. büntetlen előélet;
 5. releváns szakmai tapasztalat;
 6. a pályázatokat elbíráló szakemberek nem vehetnek részt a pályázatokon, mint pályázó, beszállító, kivitelező vagy szolgáltató, pályázatíró vagy tanácsadó.

Jelentkezés módja:

A szakértői névsorba való jelentkezésre, elektronikus úton, az office@proeconomicaalapitvany.ro címre küldött ilyen tárgyú e-mailben van lehetőség. Az e-mail és csatolmányainak elküldésével a jelentkező tudomásul veszi, hogy a jelentkezés keretében elküldött személyes adatokat és dokumentumokat a Fundaţia Pro Economica - Pro Economica Alapítvány a gazdasági támogatási pályázatának elbírálási eljárásában, A személyes adatok védelméről szóló törvény (Románia Hivatalos közlönye, 677/2001 sz. törvény) rendelkezéseinek megfelelően nyilvántartja és kezeli, valamint szükség esetén továbbítja.

Az e-mailhez csatolni szükséges:

 • személyi igazolvány másolatot;
 • szakmai önéletrajzot;
 • felsőfokú iskolai végzettségét igazoló oklevél vagy az állam által elismert szakképesítést tartalmazó bizonyítvány másolatát;

Jelentkezési határidő: 2017 október 5., 16:00 óra.

Szükséges dokumentumok
 • személyi igazolvány másolatot;
 • szakmai önéletrajzot;
 • felsőfokú iskolai végzettségét igazoló oklevél vagy az állam által elismert szakképesítést tartalmazó bizonyítvány másolatát;