Protecția datelor

I. Înregistrare cont - Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Scopul prezentului document este de a vă pune la dispoziție în prealabil, într-o formă uşor accesibilă și în mod transparent informațiile relevante în legătură cu circumstanțele prelucrării datelor cu caracter personal în cazul înregistrării unui cont pe siteul Fundației Pro Economica.


A. Operatorul de date
Fundația Pro Economica, proprietara website-ului
www.proeconomicaalapitvany.ro (în continuare: Operator de date) se angajează să prelucreze datele furnizate conform prevederilor legale.


B. Introducerea datelor
Formularul de înregistrare de pe platforma online va fi completat în limba maghiară. În cazul în care solicitantul dorește traducerea în limba română, poate beneficia de acest serviciu la sediul Operatorului de date.


C. Datele prelucrate în cadrul înregistrării contului

Pentru a crea un cont de utilizator pe siteul Operatorului de date, sunt colectate următoarele informații: numele, adresa de e-mail, parola asociată contului, codul numeric personal și localitatea.


D. Scopul și temeiul legal al prelucrării datelor
Datele colectate sunt necesare pentru crearea contului de utilizator, asigurarea accesului la cont și în general pentru administrarea și siguranța contului. Înainte de crearea contului, informațiile furnizate sunt utilizate pentru a determina dacă sunteți eligibil să aplicați la proiectele curente. Temeiul legal al prelucrării datelor: prelucrarea este necesară pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.


E. Stocarea datelor
Datele contului de utilizator sunt păstrate timp de 3 ani de la data comunicării rezultatelor în cazul în care aplicați la un proiect în termen de 1 an de la date creării contului. În caz contrar, contul creat și datele asociatevor fi stocate timp de 1 an și vor fi șterse automat după expirarea acestei perioade.


F. Destinatarii datelor
Operatorul de date nu folosește în scop comercial datele prelucrate. Accesul terților la date este limitat la următoarele cazuri. Furnizorii de servicii IT al Operatorului de date și cenzorul Operatorului de date în cazuri justificate și în măsura necesară pot să aibă acces la datele prelucrate.


G. Drepturile persoanelor vizate
Vă puteți exercita următoarele drepturi privind prelucrarea datelor: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, Dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la o cale de atac. Persoanele vizate se pot adresa și pot depune plângere la Operatorul de date și la autoritatea de supraveghere. În cazul în care doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să ne contactați la:

  • adresa poștală: Târgu Mureș, str. Revoluției nr. 1 Casa Köpeczi-Teleki,
    etaj I; sau la adresa de email: protectiadatelor@proeconomicaalapitvany.ro.

Cea mai recentă actualizare a prezentei Notificări privind prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat la data de 05.10.2018. Prezenta Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificări importante care pot avea un impact asupra prelucrării datelor Dvs., vă rugăm să consultați periodic această pagină.

 

II. Formular depunere proiect - Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Scopul prezentului document este de a vă pune la dispoziție în prealabil, într-o formă uşor accesibilă și în mod transparent informațiile relevante în legătură cu circumstanțele prelucrării datelor cu caracter personal în cazul depunerii unui proiect pe platforma online a Fundației Pro Economica.


A. Operatorul de date
Fundația Pro Economica, proprietara website-ului
www.proeconomicaalapitvany.ro (în continuare: Operator de date) se angajează să prelucreze datele furnizate conform prevederilor legale.


B. Introducerea datelor
Formularul de pe platforma online va fi completat în limba maghiară. În cazul în care solicitantul dorește traducerea în limba română, poate beneficia de acest serviciu la sediul Operatorului de date.


C. Datele prelucrate în cadrul depunerii unui proiect
În cadrul completării formularului de depunere proiect furnizați următoarele date.
● Datele de identificare ale solicitantului: nume și prenume, cod numeric
personal, domiciliul, seria și numărul, instituția emitentă și valabilitatea
cărții de identitate.
● Datele de contact ale solicitantului: adresă de email și număr de telefon.
● Date privind eligibilitatea solicitantului: cod poștal, IBAN cont bancar,
numele băncii care administrează contul, adeverinţă bancară din care
rezultă că contul curent al solicitantului nu este blocat, activitatea
agricolă cu care se ocupă solicitantul, tipul subvenției, prezentarea
experienței și a capacităților solicitantului, prezentarea echipamentelor
ce urmează a fi achiziționate, suma subvenției solicitate, cuantumul
contribuției beneficiarului, atestatul de producător, adeverinţe din care
rezultă că Solicitantul nu are datorii publice, respectiv declaraţie pe
propria răspundere.


D. Scopul și temeiul legal al prelucrării datelor
Datele de identificare ale solicitantului sunt prelucrate în scopul identificării. Datele de contact ale solicitantului sunt necesare pentru administrarea proiectului depus și comunicarea cu solicitantul. Datele privind eligibilitatea
solicitantului sunt necesare pentru determinarea eligibilității, respectiv evaluării proiectului depus. Temeiul legal al prelucrării datelor: prelucrarea este necesară pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.


E. Stocarea datelor
În cazul depunerii unui proiect câștigător datele de identificare și de contact ale solicitantului sunt păstrate timp de 10 ani, datele privind eligibilitatea proiectului pentru 5 ani. În caz contrar, toate datele sunt stocate pe o perioadă de 3 ani, după care vor fi șterse automat.


F. Destinatarii datelor
Operatorul de date nu folosește în scop comercial datele prelucrate. Accesul terților la date este limitat la următoarele cazuri. Furnizorii de servicii IT al Operatorului de date, cenzorul Operatorului de date, respectiv terțe entități implicate în evaluarea profesională a proiectelor depuse, în cazuri justificate și în măsura necesară pot să aibă acces la datele prelucrate. Datele de identificare ale solicitantului sunt prelucrate în scopuri de raportare, sunt transmise finanțatorului Operatorului de date.


G. Drepturile persoanelor vizate
Vă puteți exercita următoarele drepturi privind prelucrarea datelor: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, Dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la o cale de atac. Persoanele vizate se pot adresa și pot depune plângere la Operatorul de date și la autoritatea de supraveghere. În cazul în care doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să ne contactați la:


adresa poștală: Târgu Mureș, str. Revoluției nr. 1 Casa
Köpeczi-Teleki, etaj I; sau la
adresa de email: ​protectiadatelor@proeconomicaalapitvany.ro​.


Cea mai recentă actualizare a prezentei Notificări privind prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat la data de 05.10.2018. Prezenta Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificări importante care pot avea un impact asupra prelucrării datelor Dvs., vă rugăm să consultați periodic această pagină.