Rólunk

A romániai magyarság szülőföldön maradásának és egzisztenciális biztonságának egyik legfontosabb feltétele a fenntartható gazdasági fejlődés és munkahelyteremtés hosszútávra szóló alapjainak létrehozása. Ehhez azonban szükség van olyan átfogó, gazdasági-társadalmi elemzésre, amely alulról építkezve, szakmai alapokon mérlegeli az egyes területek gazdasági potenciálját. Ezt felismerve született meg 2016 évben a KÓS KÁROLY TERV elnevezésű gazdaságfejlesztési stratégia, amely Románia különböző régióira fogalmaz meg fejlesztési prioritásokat.

A stratégia kidolgozói és Magyarország Kormánya egyöntetűen azt tűzték ki célul, hogy úgynevezett pilot programként induljon el egy erdélyi gazdaságfejlesztési támogatási rendszer, majd térségeként a helyi igényeket figyelembe véve elérhetőek legyenek a különböző támogatások. Ennek a támogatási rendszernek a működtetésére és a későbbi programok lebonyolítására hoztuk létre a PRO ECONOMICA ALAPÍTVÁNYt, melynek legfőbb célja, hogy tudományos és műszaki kutatásokra alapozva javítson a romániai családok életszínvonalán, a gazdasági, társadalmi, kulturális és vallási életfeltételek fejlesztésével; valamint pénzügyi és morális támogatást nyújtson, az Alapítvány által meghatározott pályázati kritériumoknak megfelelő családok részére.

Igazgatótanács

 • Kozma Mónika
  IT elnök, ügyvezető igazgató
 • Balázs Attila
  közgazdász
 • Horváth Anna
  jogász-közgazdász
 • Jakab István
  református lelkipásztor
 • Kecskés Csaba
  unitárius lelkipásztor
 • Skapinyecz Péter
  mezőgazdasági gépészmérnök, közgazdász

Cenzor

 • Ercsei Réka
  közgazdász