Pályázati útmutató
Egyéni vállalkozók, valamint mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseinek támogatására

K-02/2018-I
A pályázatról:

75%-os vissza nem térítendő támogatás, melynek értéke nem haladhatja meg az 67.500 lejt, ami 5 olyan eszköz vásárlására használható fel, amelyek elősegítik az adott vállalkozás fejlődését, versenyképességét, fennmaradását és nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódók.

A pályázóról:
 1. jogi személy
 2. a vállalkozás székhelye vagy fióktelepe/ az egyéni vállalkozó lakcíme a pályázati célterületen található
 3. zárolatlan bankszámlaszámmal rendelkezik
 4. nincs köztartozása
A pályázathoz szükséges dokumentumok:
 1. a kitöltött, aláírt és kinyomtatott űrlap (a rendszerből kell kinyomtatni, küldés után; amely tételesen tartalmazza a pályázó árajánlatok alapján számolt költségeit)
 2. pályázó nevére kiállított, Román Cégbíróság (ORC) igazolása arról, hogy mely területen folytatott a pályázó bejegyzett gazdasági tevékenységet, szkennelve
 3. a pályázat tárgyát képező gépekre, eszközökre vagy berendezésekre és felszerelésekre vonatkozó árajánlatok, melyek tartalmazzák: a megvásárolni kívánt felszerelések és anyagok pontos típusát, származási helyét, műszaki specifikációját és árát, valamint az ajánlat fenntartásának időtartamát. A nem magyar nyelven készített árajánlat tételes magyar nyelvű fordítása is csatolandó, melyet a pályázó aláírásával hitelesít, hogy megegyezik a román nyelvű eredetivel, szkennelve
 4. cégkivonat (szerződéskötés előtt szükséges a 30 napnál nem régebbi cégkivonat benyújtása)
 5. alapító szerződés és okirat, valamint a pályázatban megjelölt tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek fénymásolata (amennyiben vannak ilyenek)
 6. az illetékes adóhatóság és a helyi önkormányzat 30 napnál nem régebbi igazolásai arról, hogy a Pályázónak nincsen köztartozása
 7. adószámot igazoló dokumentum
 8. a vállalkozó/vállalkozás jogi képviselőjének személyi igazolvány másolata
 9. a 2017-es év pénzügyi eredményt igazoló dokumentumok (ha rendelkezésre áll)
 10. a számlavezető bank által kiadott, a pályázó bankszámlaszámára vonatkozó bankszámlaszám igazolás, mely tartalmazza a folyószámla IBAN kódját és igazolja, hogy a számla nincs zárolva, szkennelve A számlavezető bank által kiadott, a pályázó bankszámlaszámára vonatkozó bankszámlaszám igazolás, mely tartalmazza a folyószámla IBAN kódját és igazolja, hogy a számla 2017. január 1. óta nem volt zárolva.
 11. Tulajdoni/használati jogot igazoló dokumentum, az ingatlanhoz kötött üzemeltetésű eszköz esetén
 12. aláírt "de minimis" nyilatkozat szkennelve, itt letölthető
 13. elfogadott adatkezelési nyilatkozat nyomtatva, a saját fiók részlegen kinyomtatható

Jelen pályázati útmutató nem nyújt teljes körű tájékoztatást a pályázati feltételeket illetően, ezek a pályázati felhívások szövegében vannak részletesen bemutatva!