Pályázati útmutató
Mezőgazdasági erőgépek és kapcsolható eszközök, mezőgazdasági tevékenységekhez szükséges felszerelések, valamint tenyészállatok beszerzésének támogatására - természetes személyeknek

M-04/2018-I
A pályázatról:

75%-os vissza nem térítendő támogatás, melynek értéke nem haladhatja meg az 67.500 lejt, a következő eszköz/állat vásárlására használható fel:

 1. A) Új mezőgazdasági erőgép (traktor, más önjáró erőgép)

  B) Új kapcsolható eszköz a szántóföldi termesztéshez, a szőlő- és gyümölcs-termesztéshez vagy a zöldségtermesztéshez;

 2. Háztáji és kis gazdaságokban használt egyéb gépek és eszközök, mezőgazdasági tevékenységet kiegészítő vagy elősegítő berendezések, mezőgazdasági tevékenység végzéséhez szükséges felszerelések
 3. A) Törzskönyvezett szarvasmarha

  B) Törzskönyvezett juh

  C) Törzskönyvezett kecske

  D) Törzskönyvezett sertés

  E) Méhanya, illetve méhcsalád

A pályázóról:
 1. magánszemély
 2. lakcíme a pályázati célterületen található
 3. zárolatlan bankszámlaszámmal rendelkezik
 4. nincs köztartozása
 5. méhcsalád vásárlása esetén az igénylő személy rendelkezik méhész diplomával vagy tagja egy méhtartó egyesületnek
 6. más állatfajták esetén igazolni kell a pályázó a pályázat beadását megelőző időszakban végzett hasonló tevékenységet és tapasztalatát
A pályázathoz szükséges dokumentumok:
 1. a kitöltött, aláírt és kinyomtatott űrlap (a rendszerből kell kinyomtatni, küldés után; amely tételesen tartalmazza a pályázó árajánlatok alapján számolt költségeit)
 2. a pályázó román személyi igazolványa szkennelve
 3. termelői engedély szkennelve
 4. igazolás, hogy a méhcsalád vásárlására pályázó személy tagja egy méhtartó egyesületnek vagy rendelkezik méhész diplomával, melynek másolatát csatolni szükséges
 5. a pályázat tárgyát képező gépekre, eszközökre vagy berendezésekre és felszerelésekre vonatkozó árajánlatok, melyek tartalmazzák: a megvásárolni kívánt felszerelések és anyagok pontos típusát, származási helyét, műszaki specifikációját és árát, valamint az ajánlat fenntartásának időtartamát. A nem magyar nyelven készített árajánlat tételes magyar nyelvű fordítása is csatolandó, melyet a pályázó aláírásával hitelesít, hogy megegyezik a román nyelvű eredetivel, szkennelve
 6. tenyészállatok vásárlása esetén árajánlatok, melyek tartalmazzák a megvásárolni kívánt tenyészállatok fajtáját, származási helyét és árát, valamint az ajánlat fenntartásának időtartamát. A pályázat tárgyát képező tenyészállatokra vonatkozó árajánlatnak tartalmazni kell a megvásárolni kívánt állatok törzskönyvi adatait is. A nem magyar nyelven készített árajánlat tételes magyar nyelvű fordítása is csatolandó, melyet a pályázó képviselője aláírásával hitelesít, hogy megegyezik a román nyelvű eredetivel -szkennelve
 7. az illetékes adóhatóság és a helyi önkormányzat 30 napnál nem régebbi igazolásai arról, hogy a Pályázónak nincsen köztartozása, szkennelve
 8. a számlavezető bank által kiadott, a pályázó bankszámlaszámára vonatkozó bankszámlaszám igazolás, mely tartalmazza a folyószámla IBAN kódját és igazolja, hogy a számla nincs zárolva.
 9. aláírt "de minimis" nyilatkozat szkennelve, itt letölthető
 10. elfogadott adatkezelési nyilatkozat nyomtatva, a saját fiók részlegen kinyomtatható

Jelen pályázati útmutató nem nyújt teljes körű tájékoztatást a pályázati feltételeket illetően, ezek a pályázati felhívások szövegében vannak részletesen bemutatva!