Stimați aplicanți!

2 februarie 2018

Având în vedere interesul acordat din ultima perioadă, am dori să atragem atenția asupra faptului că ofertele furnizorilor menționați în proiectele câștigătoare transmise Fundației Pro Economica și condițiile cuprinse în acestea, au fost luate în considerare în cursul procesului de evaluare de către experții evaluatori. Prin urmare, Consiliul de Administrație poate accepta doar în cazuri justificate și prin care noua ofertă îndeplinește condițiile de atribuire și suma finanțării acordate nu este afectată.

Totodată, vă informăm că astfel de cereri de modificare pot fi depuse la noi doar până la data de 09 februarie 2018, ora 16.00!