Stimați Aplicanți!

22 ianuarie 2019

Vă atragem atenția că după finalizarea și trimiterea aplicației în sistemul de aplicare online nu mai este posibilă modificarea acestuia, din această cauză vă rugăm să verificați întotdeauna datele introduse înaintea finalizării aplicației!

Totodată, vă rugăm ca aplicația să fie tipărită ulterior trimiterii acesteia în format electronic, după ce pe prima pagină, în colțul din dreapta sus apare numărul de înregistrare și data expedierii. Aceste informații apar automat pe pagină odată cu trimiterea aplicației în sistemul online.

Fișa de date tipărită trebuie să fie însoțită de declarațiile despre gestionarea datelor personale, cumularea finanțării și resurse proprii, imprimate și semnate, toate celelalte documente trebuie trimise numai în format electronic.

Vă mulțumim!