Anunț - Model de contract

17 octombrie 2019
Pașii premergători depunerii cererilor de plată:
 
Solicitantul poate încheia contractele de vânzare-cumpărare a animalelor de prăsilă sau a utilajelor/echipamentelor/înființarea și modernizarea plantațiilor noi cu furnizorul/furnizorii înainte de încheierea contractului de finanțare, în limba maghiară și în limba română. Pe lângă contract, este nevoie de următoarele documente:
 
*o factură emisă conform sumei contribuției proprii, pe care apare și restul de plată;
 
*dovada efectuării viramentului contribuției proprii, adică dovada plății facturii de avans (extras de cont);
 
În cazul în care documentele nu sunt emise în limba maghiară, trebuie atașate și traducerile acestora, semnate de către Solicitant, pe care va apărea următorul text: “Az eredeti irattal megegyező fordítás” (adică, “traducere conformă cu originalul”).
 
Aceste documente trebuie scanate și încărcate pe pagina de web www.proeconomicaalapitvany.ro, după autentificare, în secțiunea „Contul meu” (Saját fiók) la punctul „Cererea de plată” (Kifizetési kérelmek). Pe de altă parte vă rugăm să completați cu numere câmpul cu contribuția proprie („A kifizetett saját forrás összege”).
 
Atragem atenția Solicitanților că în cazul în care cumpărați de la mai mulți furnizori, trebuie să distribuiți suma reprezentând contribuția proprie proporțional, pe utilaj-echipament/furnizor.
 
Puteți descărca un model de contract de vânzare-cumpărare pentru animale de prăsilă și utilaje/echipamente AICI: