Anunț - credit bancar

18 decembrie 2019

Stimate Aplicant,

 

Vă atragem atenția asupra prevederii contractuale din contractul de finanțare semnat cu Fundația Pro Economica, punctul 6.1 conform căreia „Beneficiarul final este obligat să constituie în mod irevocabil și necondiționat, în favoarea Finanțatorului, drept de ipotecă mobiliară asupra bunului/bunurilor care constituie obiectul finanțării, precizate în proiectul depus, în scopul garantării îndeplinirii obligațiilor asumate prin prezentul contract de finanțare. Instituirea dreptului de ipotecă – a cărei înregistrare poate fi solicitată și de către Finanțator - se va justifica prin înmânarea avizului de ipotecă mobiliară, emis de autoritatea competentă (RNPM) care înscrie şi ţine evidenţa dreptului de ipotecă.”

 

Pentru a evita o posibilă dublă înregistrare, vă rugăm să ne informați dacă ați obținut un credit pentru realizarea investiției, și să ne trimiteți o copie a contractului de împrumut până la data de 19 decembrie 2019 ora 14:00, la adresa de e-mail office@proeconomicaalapitvany.ro. După acest termen nu vom putea lua în considerare aceste cereri și pierdeți dreptul la finanțare.

 

Fundația Pro Economica