Anunț - Livrări întârziate

18 august 2020
Dorim să informăm beneficiarii proiectului „Apel de propuneri de proiecte pentru finanțarea achiziției de mașini și utilaje agricole, respectiv achiziției de alte echipamente necesare activității agricole, înființarea și modernizarea plantațiilor, precum și procurarea animalelor de prăsilă pe teritoriul județelor Harghita, Covasna și Mureș (persoane fizice și persoane juridice)” că la solicitarea Fundației următorii furnizori au anunțat întârzieri cu depășirea termenului de 31 august 2020 în livrarea următoarelor utilaje/echipamente:

AGROBRAVO KFT/AGROWEST
- Cupă de cap frezare
- Semănătoare

BANAT TRACTOR SERVICE
- Tractoare Farmtrac

LECO IMPEX
- Tractoare Farmtrac
- Încărcătoare frontale
- Remorcă

NEXXON
- Remorci LESKO

PANAGROTECH SERVICE
- Tractoare Farmtrac și Arbos
- Semănătoare

PEDROGROUP AGRO
- Tractoare Arbos

ROYAL DRU
- Remorci Marpol
- Tractoare Belarus

ROYAL TRACTOR ROMANIA / ROYAL MARINE
- Tractoare Farmtrac

TRANSAGRAR MACHINE
- Tractoare Belarus
- Remorci
- Produse Metalfach

UMWELT
- Tractoare Belarus
- Remorci
- Produse Metalfach

Avem rugămintea la beneficiarii noștri care ca urmare a discuțiilor purtate cu furnizorii vor fi afectați de această întârziere a livrărilor și ca urmare nu au posibilitatea de a depune Raportul final până la data de 31 august 2020, SĂ DEPUNĂ CERERE DE PRELUNGIRE TERMEN LA FUNDAȚIE ÎNAINTE DE EXPIRAREA ACESTUIA!În cerere vă rugăm să menționați furnizorul, utilajul comandat și cauza întârzierii.

Vă atragem atenția asupra faptului, că Fundația acceptă doar cererile trimise în scris și înainte de termenul limită menționat mai sus, precum și cu precizarea cauzei întârzierii, respectiv declarația furnizorului cu privire la data de livrare preconizată.

Beneficiarii, care nu își îndeplinesc obligația depunerii Raportului final la termen și nu depun cerere la Fundație în acest sens, conform Contractului de finanțare vor fi obligați la rambursarea sumei finanțate!