Anunț - modificarea apelului de proiect

30 mai 2019

Se modifică Apelul de propuneri de proiecte pentru finanțarea achiziției de mașini și utilaje agricole, respectiv achiziției de alte echipamente necesare activității agricole, înființarea și modernizarea plantațiilor, precum și procurarea animalelor de prăsilă pe teritoriul județelor Harghita, Covasna și Mureș după cum urmează:

- lângă oferta de preț va trebui atașat certificatul de origine pentru utilajul, echipamentul vizat spre cumpărare

- modificarea furnizorului ales este posibilă doar cu condiția obținerii acordului prealabil din partea finanțatorului și în cazul în care obiectul finanțării din proiectul depus nu se mai fabrică sau nu se mai comercializează, respectiv cererea de modificare a fost depusă înainte de expirarea termenului de depunere, adică înainte de 21 iunie 2019.