Anunț - Program de dezvoltare economică de minimis

1 aprilie 2020

Fundația Pro Economica, în calitate de manager al programului de dezvoltare economică în Transilvania sprijinit de Guvernul Ungariei, a reușit să finalizeze sarcinile întreprinse în cadrul programului de finanțare de minimis în agricultură din județele Covasna, Harghita și Mureș la termenul stabilit. Acest program a fost anunțat de către Dl. Magyar Levente, secretar de stat al Ministerului Ungar al Afacerilor Externe şi Comerţului Exterior, în luna mai 2019, în cadrul expoziției agrar AgroMania. În cadrul acestui program au fost înaintate peste 5000 de proiecte din județele Covasna, Harghita și Mureș, urmând ca după evaluarea experților să fie semnate un număr de 4758 contracte de finanțare. Prin intermediul acestui program va ajunge la agricultori și întreprinderi cu activitate agricolă o finanțare totală de 18 718 261 082 de HUF (57 351 128 de EUR), sumă care este utilizată pentru cumpărare de echipamente și utilaje agricole, plantații, animale de prăsilă.

„Planul de lucru într-un ritm alert a fost aprobat anul trecut cu intenția ca agricultorii să beneficieze de echipamentele și utilajele agricole, plantațiile și animalele de prăsilă achiziționate deja din primăvară, deoarece suntem conștienți de necesitatea acestora în lucrările agricole. Deși colegii mei au lucrat peste puteri cu verificarea și acceptarea cererilor de plată, din păcate nu aveam cum să prevedem actuala pandemie și efectele negative ale acesteia asupra economiei. Așa cum am planificat, Fundația a verificat și acceptat cererile de plată în etape săptămânale, în ordinea cronologică a depunerilor, urmând ca și viramentele către furnizori să fie efectuate în fiecare săptămână. Banii pentru cererile care nu au fost încă onorate, urmează să fie virați în curând, dar din păcate fluctuația actuală a cursului valutar ar însemna o sumă mare de plată în plus din partea beneficiarilor.
După cum este cunoscut, Fundația alocă suma finanțării în Forinți, care sunt schimbați în Lei în ziua plății. Situația actuală a pieții mondiale nu este favorabilă pentru cursul Forint, astfel finanțarea acordată astăzi în lei valorează mai puțin, aceasta însemnând, că partea proprie plătibilă de beneficiari este mai mare. Încercăm să evităm o astfel de povară în plus pentru agricultori, din acest motiv le cerem răbdare, deasemenea și furnizorilor, asigurându-i că în zilele următoare se vor face ultimele plăți.

Sper sincer, că în curând cu toții vom putea să continuăm proiectele începute sănătoși și cu credința înnoită, și în curând vom veni cu rapoarte privind verificările la fața locului din cadrul acestui program. În același timp vom publica statisticile noastre finale pentru viitorul agriculturii din cele trei județe” – Kozma Mónika, președintele Fundației Pro Economica.