Anunț - raport final

19 iunie 2020

Informăm Beneficiarii pe această cale, că în cadrul programului pentru "Finanțarea achiziției de mașini și utilaje agricole, respectiv achiziției de echipamente necesare activității agricole, înființarea și modernizarea plantațiilor, precum și procurarea animalelor de prăsilă, pe teritoriul județelor Harghita, Covasna și Mureș" termenul de înaintare a raportului final va fi prelungit până la data de 31 august 2020, în cazul cărora  n-au fost încă livrate echipamentele/utilajele/animalele/plantațiile.