Anunț

22 mai 2020

Fundația Pro Economica atrage atenția întreprinderilor care sunt furnizori în cadrul apelului de propuneri de proiecte pentru "Finanțarea achiziției de mașini și utilaje agricole, respectiv achiziției de alte echipamente necesare activității agricole, înființarea și modernizarea plantațiilor, precum și procurarea animalelor de prăsilă, pe teritoriul județelor Harghita, Covasna și Mureș pentru persoane juridice și fizice", ca comunicarea dintre beneficiarul programului și furnizor privind orice modificare sau problemă legată de livrări și îndeplinirea contractului de vânzare-cumpărare dintre furnizor și beneficiar, să fie adusă mai întâi la cunoștința Fundației pentru a evita neînțelegerile ulterioare. Companiile care nu se consultă cu Fundația într-un astfel de caz pot fi afișate pe site-ul web al Fundației drept „companii nerecomandate” pentru apelurile de proiecte din viitor.