Apel

24 iulie 2019

Apel de proiect

pentru selecția unor evaluatori inter pares din Ungaria și România în vederea participării în evaluarea unor proiecte anunțate de

FUNDAȚIA PRO ECONOMICA

 

pentru sprijinirea instalării și modernizării unor mașini agricole motorizate și dispozitive conexe, unor echipamente și sisteme necesare pentru activitate agricolă, realizării unor plantații, respectiv a achiziției unor animale reproductive în teritoriul județelor Harghita, Covasna și Mureș.

 

Scopul anunțului:

 

Selecția experților care prestează activități de evaluare inter pares pentru evaluarea și atribuirea proiectelor depuse la Fundație, pe baza condițiilor și sistemului de puncte atribuite din cadrul cererii de propuneri, analizând justificarea alocării sumei ajutorului solicitat și conformitatea formei și conținutului documentației.

Evaluatorul nu poate fi obstrucționat în procesul de evaluare a propunerilor de către un conflict de interese, și este supus la obligația păstrării confidențialității.

 

Caiet de sarcini:

- evaluarea proiectelor pe baza sistemului de puncte atribuite conținute în cererea de propuneri, determinarea eligibilității ajutorului.

- evaluarea fiecărui proiect se face de către doi experți selectați (unul din Ungaria și unul din România). Fundația Pro Economica va încheia un contract de mandat cu experții selectați sau persoanele juridice formate din experții selectați pentru evaluarea proiectelor individuale și întocmirea expertizelor legate de acestea.

 

 

Condiții:

- în cazul evaluatorilor din Ungaria:

a. studii universitare specializate în domeniul relevant;

b. absența cazierului judiciar;

c. experiență profesională relevantă în următoarele domenii profesionale:

    - administrație publică

    - agricultură

    - sistemele de cerere de ofertă din Uniunea Europeană

d. experții participanți la evaluare nu pot participa în proiecte în calitate de ofertant, furnizor, executant sau prestator de servicii, autor de propuneri sau consultant.

 

în cazul evaluatorilor din România:

a. studii universitare specializate în domeniul relevant;

b. absența cazierului judiciar;

c. experiență profesională relevantă în următoarele domenii profesionale:

- administrație publică

- agricultură

- sistemele de cerere de ofertă din Uniunea Europeană

d. experții participanți la evaluare nu pot participa în proiecte în calitate de ofertant, furnizor, executant sau prestator de servicii, autor de propuneri sau consultant.

 

Procedura de înscriere:

 

Pentru înscrierea în lista de experți se poate face pe cale electronică printr-un e-mail cu acest subiect trimis la adresa office@proeconomicaalapitvany.ro. Prin trimiterea e-mail-ului și a atașamentelor acestuia candidatul ia cunoștință și respectă normele și dispozițiile legale privind înregistrarea, prelucrarea, respectiv transferul datelor și documentelor cu caracter personal pe care Fundaţia Pro Economica - Pro Economica Alapítvány le aplică în cadrul procedurii de evaluare a propunerilor pentru ajutor economic.

 

La e-mail se atașează:

- copia după actul de identitate a expertului;

- curriculum vitae al expertului;

- copia după diploma care atestă studiile universitare ale expertului sau certificatul care conține calificarea profesională recunoscută de către stat;

- în cazul persoanelor juridice, actele de mai sus se anexează individual în cazul fiecăruia dintre experții angajați de către persoana juridică.

 

 Termenul limită pentru înscriere: 29 iulie 2019, până la ora 14:00.