Clarificări pentru proiectele din cadrul Programului de dezvoltare economică în Câmpia Bistrița - Cluj

4 ianuarie 2019

În atenția aplicanților, ai căror proiecte au fost verificate de către evaluatorii de proiect din punctul de vedere al îndeplinirii condițiilor de formă și de fond, vă rugăm accesați interfața online, secțiunea „Contul meu” pentru completarea eventualelor lipsuri constatate.

Vă atragem atenția că aplicantul are la dispoziție 5 zile calendaristice de la data expedierii prezentului apel pentru a completa pe cale electronică eventualele informații sau date lipsă indicate de către evaluatori.

În cazul în care completarea nu va fi realizată în mod complet și la termen, proiectul poate fi considerat ineligibil!

Informațiile trimise prin e-mail sau sub altă formă nu vor fi luate în considerare!