Completarea proiectelor din cadrul Programului de dezvoltare economică în Câmpia Bistrița-Cluj

14 ianuarie 2019

Atragem atenția aplicanților, că în data de 14 ianuarie 2019 au fost efectuate noi verificări de formă și fond de către evaluatorii de proiecte. Vă rugăm să accesați interfața online, secțiunea „Contul meu” și să completați aplicația cu eventualele lipsuri constatate.

Vă atragem atenția că aplicantul are la dispoziție 5 zile calendaristice de la data expedierii prezentului apel pentru a completa pe cale electronică eventualele informații suplimentare indicate de către evaluatori.

În cazul în care aceste informații suplimentare nu au fost adăugate complet și la termen proiectul înaintat poate fi considerat neeligibil!

Informațiile suplimentare trimise prin e-mail sau sub altă formă nu vor fi luate în considerare!