Depunerea proiectelor

31 octombrie 2018

Stimați aplicanți!

Vă atragem atenția celor care s-au înregistrat în sistem înainte de închiderea înregistrării, că proiectele trebuie depuse și PERSONAL de către solicitant, după ce a completat și a trimis proiectul din sistemul online. Termenul de depunere a proiectelor este 7 noiembrie 2018, ora 16:00.

Împreună cu formularul proiectului trebuie depuse Declarația de protecția datelor și Declarația de minimis completate în sistemul online, listate și semnate. Toate celelalte documente trebuie doar SCANATE și încărcate în formularul de proiect, originalele acestora nu trebuie depuse, doar păstrate.

Conducerea Fundației Pro Economica