Parteneriat între Consiliul Județean Mureș și Fundația Pro Economica

1 aprilie 2021

Aleșii județeni au aprobat joi, 25 martie, într-o ședință ordinară de lucru, un parteneriat între Consiliul Județean Mureș și Fundația Pro Economica pentru implementarea Proiectului „Creșterea eficienței dialogului civic în vederea dezvoltării durabile a județului Mureș”.

Ce prevede proiectul

Potrivit Raportului de specialitate la proiectul de hotărâre, proiectul își propune îmbunătățirea procesului de luare a deciziei la nivelul județului Mureș prin introducerea unor metode de consultare socială și sisteme coerente de fundamentare a deciziilor la nivel local, corelarea acestora cu resursele disponibile și pregătirea aparatului de specialitate, precum si a consilierilor locali in vederea utilizării acestor instrumente.

”Prin proiect se urmărește dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului din cadrul ONG-urilor, reprezentanților partenerilor sociali, civili, aleși locali și personalul din cadrul Consiliului Județean Mureș, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect. Astfel, pe parcursul proiectului se urmărește familiarizarea persoanelor din grupul țintă cu privire la importanța protecției mediului și dezvoltării durabile, problemele de mediu și tema schimbărilor climatice, respectiv de promovare a egalității de șanse între femei și bărbați, a egalității de șanse pentru toți, fără discriminare în funcție de gen, rasă, origine etnică, handicap, vârstă, orientare sexuală. Activitățile proiectului vor fi dezvoltarea de instrumente de monitorizare și evaluare independentă a politicilor și strategiilor la nivel local, dezvoltarea de proceduri, mecanisme pentru susținerea și promovarea dezvoltării la nivel local și de interacțiune cu autoritățile și instituțiile administrației publice, dezvoltarea, implementarea mecanismelor de consultare a autorităților și instituțiilor publice cu ONG-urile, partenerii sociali, instituțiile de învățământ superior acreditate, precum și a cetățenilor în elaborarea politicilor și strategiilor la nivel local, dezvoltarea de mecanisme, proceduri, instrumente de consolidare a dialogului social și civic”, se menționează în document.

Grupul țintă al proiectului este format din 120 de persoane, după cum urmează: 85 de persoane reprezentanți ai ONG-urilor și partenerilor sociali, respectiv 35 de persoane personal de conducere și de execuție al Consiliului Județean Mureș, precum și factorii de decizie la nivel politic, respectiv consilierii județeni.

”Participarea Consiliului Județean Mureș presupune implementarea și promovarea proiectului, respectiv a activităților prevăzute în proiect pentru susținerea dezvoltării durabile la nivelul județului Mureș, integrarea măsurilor propuse în politicile și strategiile locale”, se mai arată în document.

Conținut preluat de la Zi de Zi.
Sursă: https://www.zi-de-zi.ro/2021/03/29/parteneriat-intre-consiliul-judetean-mures-si-fundatia-pro-economica/