Se prelungește termenul de depunere al proiectelor

20 iunie 2019

La Apelul de propuneri de proiecte pentru finanțarea achiziției de mașini și utilaje agricole, respectiv achiziției de alte echipamente necesare activității agricole, înființarea și modernizarea plantațiilor, precum și procurarea animalelor de prăsilă pe teritoriul județelor Harghita, Covasna și Mureș după se prelungește termenul de depunere al proiectelor. Termenul de depunere va fi 28.06.2019, ora 16.
Apelul de proiect nu se modifică în alte puncte.

Fundația Pro Economica