Apel pentru depunerea Raportului Final

10 august 2020
Stimați Aplicanți!
 
Dorim să atragem atenția aplicanților din cadrul „Apelului de propuneri de proiecte pentru finanțarea achiziției de mașini și utilaje agricole, respectiv achiziției de alte echipamente necesare activității agricole, înființarea și modernizarea plantațiilor, precum și procurarea animalelor de prăsilă pe teritoriul județelor Harghita, Covasna și Mureș (persoane fizice și persoane juridice)” că termenul de 31 august 2020 pentru înscrierea avizului de ipotecă mobiliară și pentru depunerea Rapoartelor finale reprezintă termen de decădere din drepturi, deci în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, beneficiarul care nu își depune raportul final până la termenul de mai sus, poate fi obligat la rambursarea sumei finanțate.
 
În privința pandemiei și întârzierile cauzate de aceasta dorim să facem cunoscut faptul, că acceptarea lipsei sau întârzierii raportului final este posibilă doar din motive bine întemeiate. Din această cauză vă rugăm ca să începeți completarea online al raportului final și să încărcați toate informațiile relevante, care vă stau la dispoziție în legătură cu acest raport, apoi să trimiteți Raportul final înainte de expirarea termenului de depunere.
 
Totodată dorim să vă atragem atenția asupra faptului, că Fundația Pro Economica nu se află în relații contractuale cu furnizorii, prin urmare în privința prețului, transportului și a altor aspecte legate de echipamentele/animalele/plantațiile achiziționate, beneficiarul se va adresa exclusiv furnizorului!