Pályázati útmutató

ÚTMUTATÓ

Mezőgazdasági erőgépek és kapcsolható eszközök,

mezőgazdasági tevékenységekhez szükséges felszerelések, rendszerek, ültetvények telepítése és korszerűsítése, valamint tenyészállatok beszerzésének támogatására,

Hargita, Kovászna és Maros megye területén

 

A pályázatról:

75%-os vissza nem térítendő támogatás, melynek értéke nem haladhatja meg az 70.000 lejt, a következő eszköz/állat/oltványok, csemeték vásárlására használható fel:

 1. Új mezőgazdasági erőgép (traktor, más önjáró erőgép), kapcsolható eszköz a szántóföldi termesztéshez, a szőlő-és gyümölcstermesztéshez, vagy a zöldségtermesztéshez;
 2. Háztáji és kis gazdaságokban használt egyéb gépek és eszközök, mezőgazdasági tevékenységet kiegészítő vagy elősegítő berendezések, rendszerek mezőgazdasági tevékenység végzéséhez szükséges felszerelések
 3. Ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése, fajtaváltás, művelésmódváltás
 4. A) Törzskönyvezett szarvasmarha B) Törzskönyvezett juh C) Törzskönyvezett kecske D) Törzskönyvezett sertés E) Méhanya, illetve méhcsalád
A pályázóról:
 1. jogi személy/természetes személy
 2. a vállalkozás székhelye/a természetes személy állandó lakcíme Hargita, Kovászna és Maros megye területén található
 3. zárolatlan bankszámlaszámmal rendelkezik
 4. nincs köztartozása
 5. rendelkezik saját tulajdonában lévő mezőgazdasági rendeltetésű területtel
A pályázathoz szükséges dokumentumok:
 1. a kitöltött, aláírt és kinyomtatott űrlap (a rendszerből kell kinyomtatni, küldés után; amely tételesen tartalmazza a pályázó árajánlatok alapján számolt költségeit)
 2. pályázó személyi igazolvány másolata - szkennelve
 3. pályázó nevére kiállított, a területileg illetékes önkormányzat igazolása arról, hogy mely területen folytatott a pályázó bejegyzett mezőgazdasági tevékenységet/ termelői engedély - szkennelve
 4. igazolás, hogy a méhcsalád vásárlására pályázó személy tagja egy méhtartó egyesületnek vagy rendelkezik méhész diplomával, melynek másolatát csatolni szükséges - szkennelve
 5. a pályázat tárgyát képező gépekre, eszközökre vagy berendezésekre és felszerelésekre, tenyészállatokra, telepítésre alkalmas oltványok, csemetékre vonatkozó árajánlatok, melyek tartalmazzák: a megvásárolni kívánt felszerelések és anyagok pontos típusát/fajtáját, származási helyét, műszaki specifikációját és árát, valamint az ajánlat fenntartásának időtartamát. A nem magyar nyelven készített árajánlat tételes magyar nyelvű fordítása is csatolandó, melyet a pályázó aláírásával hitelesít, hogy megegyezik a román nyelvű eredetivel, szkennelve
 6. az illetékes adóhatóság és a helyi önkormányzat 30 napnál nem régebbi igazolásai arról, hogy a Pályázónak (jogi és természetes személynek) nincsen köztartozása
 7. a számlavezető bank által kiadott, a pályázó bankszámlaszámára vonatkozó bankszámlaszám igazolás, mely tartalmazza a folyószámla IBAN kódját és igazolja, hogy a számla nincs zárolva
 8. aláírt "de minimis" nyilatkozat szkennelve, jogi és természetes személyre
 9. elfogadott adatkezelési nyilatkozat nyomtatva, a saját fiók részlegen kinyomtatható

 

További szükséges dokumentumok jogi személyek esetén:

 1. cégkivonat (szerződéskötés előtt szükséges a 30 napnál nem régebbi cégkivonat benyújtása)
 2. alapító szerződés és okirat, valamint a pályázatban megjelölt tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek fénymásolata (amennyiben vannak ilyenek)
 3. adószámot igazoló dokumentum - szkennelve
 4. a vállalkozó/vállalkozás jogi képviselőjének személyi igazolvány másolata - szkennelve
 5. a 2018-as év pénzügyi eredményt igazoló dokumentumok (ha rendelkezésre áll) - szkennelve

 

Jelen pályázati útmutató nem nyújt teljes körű tájékoztatást a pályázati feltételeket illetően, ezek a pályázati felhívások szövegében vannak részletesen bemutatva!