Felhívás

2019. szeptember 02.

JAVÍTVA*

 

Felhívás

a PRO ECONOMICA ALAPÍTVÁNY

által kiírt a Hargita, Kovászna, Maros megyei gazdaságfejlesztési program keretében, a

      "Szálláshely fejlesztésre és létesítésre SZ-01/2019-I" kiírt pályázatok elbírálásában résztvevő műszaki, jogi és pénzügyi értékelők kiválasztására

 

A felhívás célja:

Értékelési tevékenységet végző szakemberek kiválasztása az Alapítványhoz benyújtott pályázatok értékelésére és elbírálására, a pályázati felhívásban foglalt feltételek alapján, vizsgálva a kért támogatási összeg indokoltságát, a pályázati dokumentáció formai és tartalmi megfelelőségét, a pénzügyi garanciák teljesítését, valamint egy előzetes helyszíni bejárás során a pályázatban foglalt ingóságok és ingatlanok meglétét, pénzügyi, jogi és műszaki szempontok szerint.

A bírálót a pályázatok bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozhatja és titoktartási kötelezettség terheli.

Pénzügyi értékelési és tanácsadási tevékenységet végző szakemberek az Alapítványhoz benyújtott pályázatok értékelésének és elbírálásának alátámasztására, a pályázati felhívásban foglalt feltételek és pontrendszer alapján, vizsgálják a kért támogatási összeg pénzügyi indokoltságát, a pályázati dokumentáció formai és tartalmi megfelelőségét, műszaki szempontból is, a pénzügyi garanciák teljesítését.

 

Feladatmeghatározás:

 

- helyszíni ellenőrzés

- a pályázatok a felhívásban foglalt szempontok szerinti értékelése, a támogathatósági jogosultság megállapítása.

- az egyes pályázatok értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a kiválasztott szakértővel vagy a szakértőket tömörítő jogi személlyel, a Pro Economica Alapítvány megbízási szerződést köt

 

Feltételek:

 

a. felsőfokú szakirányú végzettség;

b. büntetlen előélet;

c. releváns szakmai tapasztalat a következő szakmai területekről:

   - közigazgatás

   - turisztika

   - európai uniós pályázati rendszerek

d. a pályázatokat elbíráló szakemberek nem vehetnek részt a pályázatokon mint pályázó, beszállító, kivitelező vagy szolgáltató, pályázatíró vagy tanácsadó.

 

Jelentkezés módja:

 

A fenti felhívásra való jelentkezésre, elektronikus úton, az office@proeconomicaalapitvany.ro címre küldött ilyen tárgyú e-mailben van lehetőség. Az e-mail és csatolmányainak elküldésével a jelentkező tudomásul veszi és betartja a jelentkezés keretében elküldött személyes adatok és dokumentumok nyilvántartására, kezelésére, valamint továbbítására vonatkozó szabályokat és törvényes előírásokat, amelyeket a Fundaţia Pro Economica - Pro Economica Alapítvány a gazdasági támogatási pályázatának elbírálási eljárásában alkalmaz.

 

Az e-mailhez csatolni szükséges:

 

- szakértő személyi igazolvány másolatát;

- szakértő szakmai önéletrajzát;

- szakértő felsőfokú iskolai végzettségét igazoló oklevél vagy az állam által elismert szakképesítést tartalmazó bizonyítvány másolatát;

- jogi személy esetén, a jogi személy referenciáinak bemutatását és a az általa alkalmazott szakértők esetében a fenti iratokat minden egyes szakértő esetében mellékelni kell. 

 

*Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 6, 16:00-ig.