Felhívás

2019. április 23.

Felhívás

a PRO ECONOMICA ALAPÍTVÁNY

által kiírt a Hargita, Kovászna, Maros megyei gazdaságfejlesztési program keretében, a  "Mezőgazdasági termeléshez - és mezőgazdasági termékek feldolgozásához kapcsolódó beruházások támogatására", valamint "Mezőgazdasági termékek feldolgozásához kapcsolódó induló regionális beruházások támogatására" pályázatok elbírálásában résztvevő magyarországi és romániai szakmai értékelők kiválasztására

 

A felhívás célja:

 

Szakmai-értékelési tevékenységet végző szakemberek kiválasztása az Alapítványhoz benyújtott pályázatok értékelésére és elbírálására, a pályázati felhívásban foglalt feltételek és pontrendszer alapján, vizsgálva a kért támogatási összeg indokoltságát, a pályázati dokumentáció formai és tartalmi megfelelőségét.

A bírálót a pályázatok bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozhatja és titoktartási kötelezettség terheli.

 

 

Feladatmeghatározás:

 

- a pályázatok a felhívásban foglalt pontrendszer szerinti értékelése, a támogathatósági jogosultság megállapítása, figyelembe véve a pályázatok pénzügyi-jogi elemzése és műszaki ellenőrzése során elkészült szakvéleményt.

- egy-egy pályázat értékelését két felkért szakértő (egy magyarországi és egy romániai) végzi párhuzamosan. Az egyes pályázatok értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a kiválasztott szakértővel vagy a szakértőket tömörítő jogi személlyel, a Pro Economica Alapítvány megbízási szerződést köt

 

Feltételek:

 

 • magyarországi értékelők esetében:

 

a. felsőfokú szakirányú végzettség;

b. büntetlen előélet;

c. releváns szakmai tapasztalat a következő szakmai területekről:

 •     közigazgatás
 •     mezőgazdaság
 •     európai uniós pályázati rendszerek

 

d. a pályázatokat elbíráló szakemberek nem vehetnek részt a pályázatokon mint pályázó, beszállító, kivitelező vagy szolgáltató, pályázatíró vagy tanácsadó.

 

 

 •  romániai értékelők esetében:

 

a. felsőfokú szakirányú végzettség;

b. büntetlen előélet;

c. releváns szakmai tapasztalat a következő szakmai területekről:

 • közigazgatás
 • mezőgazdaság
 • európai uniós pályázati rendszerek

4. a pályázatokat elbíráló szakemberek nem vehetnek részt a pályázatokon, mint pályázó, beszállító, kivitelező vagy szolgáltató, pályázatíró vagy tanácsadó.

 

 

Jelentkezés módja:

 

A szakértői névsorba való jelentkezésre, elektronikus úton, az office@proeconomicaalapitvany.ro címre küldött ilyen tárgyú e-mailben van lehetőség. Az e-mail és csatolmányainak elküldésével a jelentkező tudomásul veszi és betartja a jelentkezés keretében elküldött személyes adatok és dokumentumok nyilvántartására, kezelésére, valamint továbbítására vonatkozó szabályokat és törvényes előírásokat, amelyeket a Fundaţia Pro Economica - Pro Economica Alapítvány a gazdasági támogatási pályázatának elbírálási eljárásában alkalmaz.

 

Az e-mailhez csatolni szükséges:

 

 • szakértő személyi igazolvány másolatát;
 • szakértő szakmai önéletrajzát;
 • szakértő felsőfokú iskolai végzettségét igazoló oklevél vagy az állam által elismert szakképesítést tartalmazó bizonyítvány másolatát;
 • jogi személy esetén, a jogi személy referenciáinak bemutatását és a az általa alkalmazott szakértők esetében a fenti iratokat minden egyes szakértő esetében mellékelni kell.

  

Jelentkezési határidő: 2019. április 29, 16:00-ig.